Home » Apoteke Sarajevo: Direktor samo sebi isplatio 13-tu plaću

Apoteke Sarajevo: Direktor samo sebi isplatio 13-tu plaću

Nedim Hrelja, v.d. direktora JU Apoteke Sarajevo koji funkciju direktora obnaša još od 2012. godine našao se na spisku onih direktora koji imaju najviše plaće, a njegova iznosi  5.563 KM. Mandat mu je istekao 16. januara 2016. godine, a ponovo je od strane Upravog odbora na čijem je čelu Edo Hasanbegović produžen na tri mjeseca, ali radnici Apoteka itekako su nezadovoljni njegovim obavljanjem ove funkcije, piše novinska agencija Patria.

Kako Patria saznaje, a što nam je i naknadno potvrđeno radnici spremaju tužbu protiv Uprave i Hrelje, jer je nezakonito i bez znanja više od 400 radnika, izvršio smanjenje plaća u periodu oktobar 2013 – januar 2014., a što su potvrdili i nalazi inspekcija. Kantonalna inspekcija je svojim zapisnikom izrekla mjeru obustavljanja ove nezakonite radnje.

Istovremeno sa umanjenjem neto plaća, poslodavac je izvršio povećanje naknade na ime toplog obroka i vršio isplatu tako uvećane naknade na ime toplog obroka, što ukazuje na činjenicu da je poslodavac umanjio mimo zakonske procedure oporezivi dio plaće zaposlenika.

Ovakvim obračunom plaće oštećeni su zaposleni u Apotekama Sarajevo na način da je umanjena zakonski obavezujuća satnica i shodno tome i osnovica za penziono i zdravstveno osiguranje. Isto tako su oštećeni i budžetski prihodi po ovim osnovama kao i prihodi od poreza koji je obračunat i uplaćen na umanjenu osnovicu. Prve procjene govore da su Apoteke Sarajevo na ovaj način umanjili svoje obaveze prema budžetskim korisnicima i ostvarile „uštedu“ od skoro 70.000 KM kako bi na kraju poslovne godine prikazao pozitivni poslovni finansijski rezultat od 24.104,00 KM.

Inače, radnici Apoteka nisu u skladu sa zakonom dvije godine (2013. i 2014.) primili regres, pa će i ta potraživanja biti tražena pred nadležnim sudom. No, to nije spriječilo Hrelju i one koji donose odluke da sebi isplate 13. plate. Tako su uredno Hrelja i njemu odani kadrovi menadžment i voditelji „klastera“ dobili 13 platu, a radnicima je ostalo da čekaju.

Kemo Delihasanović, predsjednik Sindikata JU Apoteke Sarajevo u izjavi za novinsku agenciju Patria kazao je da je istina da se sprema tužba, a da se godinama problemi u ovoj instituciji gomilaju.

–      Mi ćemo naša prava tražiti na sudu. Upoznao sam i ministricu zdravstva o tome, Glavni odbor sindikata radnika u zdravstvu u Kantonu Sarajevo, a tražit ću sastanak i s premijerom KS Elmedinom Konakovićem. Radnici su bukvalno za četiri godine dobili po jedan radni mantil i par obuće, a za to vrijeme odani kadrovi bliski direktoru Hrelji uživaju sve povlastice – istakao je Delihasanović te pojasnio da su u cijelu priču uključeni i ombudsmani, i to zbog Pravilnika o praćenju radnog učinka i ocjenjivanja rezultata rada, odnosno njegove diskriminatorske odredbe.

– Podnijeli smo zahtjev Federalnoj poreznoj upravi za nadzor i sankcionisanje prekršaja po osnovu nezakonitog obračuna poreza i doprinosa na plate – dodao je Delihasanović.

Mimo zakonske procedure i konsultacija sa Sindikatom, usvojen je Pravilnik o praćenju radnog učinka, s odredbama gdje se pravi diskriminacija i mobing nad radnicima. Tako je poslodavac tjerao radnike da potpišu sporazum o prodaji (zadani „targeti), u suprotnom mu se prijeti otkazom.

Nadalje, prema ovom Pravilniku radnici nisu imali pravo na prigovor na ocjenu o radnom učinku, a nakon reagovanja ombudsmana, dozvolili su uvid i prigovor. Također ombudsmani su upoznati s činjenicom da usljed ogromnog pritiska na radnom mjestu radnici često otvaraju bolovanja, a odmah po odlasku na bolovanje, poslodavac upućuje akt nadležnoj zdravstvenoj ustanovi u kojem se navodi, da osnovano sumnja, da zaposlenik vrši zloupotrebu bolovanja i da se o tome izjasni nadležni ljekar.

– Moram vam reći da pored gore najavljene tužbe u toku su dva sudska postupka i to osporavanje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i Pravilnika o plaćama  u JU Apoteke Sarajevo koji su doneseni od strane Upravnog odbora mimo zakonske procedure. Ovom sindikatu je onemogućen radni prostor, blokirana je e-mail adresa, nema komunikacije sa poslodavcem, u njegov rad se grubo miješaju saradnici direktora i još mnogo toga – dodao je Delihasanović.

Inače, kada je stupio na dužnost novog generalnog direktora Javne ustanove Apoteke Sarajevo Hrelja je sa sobom doveo provjerenu ekipu – sebi odane ljude, a većina ih je obavljala funkcije u farmaceutskom predstavništvu iz kojeg je on došao.

– Sindikat se do sada nije i neće miješati u poslovnu politiku, ali smo početkom godine bili primorani reagovati kada direktor nije želio potpisati ugovor sa ZZO KS o implementaciji elektronskih recepata i kada je došlo do drastičnog pada broja recepata u našim apotekama. U strahu za opstanak Ustanove obratili smo se svim nivoima vlasti tražeći odgovor. Naše pitanje je postavljeno i na sjednici Skupštine KS zbog čega je danima trajao napad i progon članova našeg Predsjedništva od strane Komisije koju je direktor formirao – dodao je Delihasanović.

NAP