Home » Begić: Nema osnova za poništenje konkursa za direktora Porezne uprave FBiH

Begić: Nema osnova za poništenje konkursa za direktora Porezne uprave FBiH

Direktor Agencije za državnu službu (ADS) Federacije Bosne i Hercegovine Refik Begić izjavio je na današnjoj pres-konferenciji u Sarajevu da je konkurs za izbor direktora i zamjenika direktora Porezne uprave FBiH proveden u skladu sa zakonom.

Upoznat je s prekidom posljednje sjednice Vlade Federacije BiH kada je na dnevni red došlo imenovanje direktora Porezne uprave koje predlaže Ministarstvo finansija, ali ne posjeduje detaljne informacije o toj sjednici.

Podsjetio je da je na zahtjev Federalnog ministarstva finansija provedena konkursna procedura, utvrđena je lista najuspješnijih kandidata i dostavljena Federalnoj vladi na imenovanje i postavljenje ovih rukovodećih državnih službenika.

– Bilo je 13 prijava, a od toga četiri kandidata su pristupila stručnom ispitu za direktora Porezne uprave i tri su pristupila stručnom ispitu za zamjenika direktora Uprave – kazao je Begić napominjući kako je samo kandidat Šerif Isović prošao pismeni dio ispita.

Govoreći o radu komisije naglasio je da ju je imenovala Agencija za državnu službu FBiH i to tako da dva člana predlaže institucija koja vrši izbor i imenovanje, a jednog člana imenuje Agencija.

Nakon konstituiranja komisija i nakon što članovi odrede ispitne oblasti obavještavaju se kandidati i zakazuje se stručni ispit. Dva sata prije polaganja kreira se dvostruko veći broj pitanja u ovom slučaju bilo je njih 30, kompjuter bira 14 pitanja na koja kandidati odgovaraju.

– Bilo je potrebno odgovoriti na 10 pitanja odnosno 70 posto kako bi kandidat ušao na listu za daljnju proceduru, a to je procedura usmenog dijela ispita. Samo je Šerif Isović položio taj ispit – kazao je Begić.

  Izetbegović: Tvrdim da će SDA imati 11 ili 12 delegata, čime u vodu pada sporazum Osmorke i HDZ-a

Na pitanje novinara o zahtjevu za poništenje ovog konkursa, Begić je podsjetio na mišljenje Ministarstva pravde iz 2012. godine koje je potpisao  tadašnji ministar Zoran Mikulić u kojem stoji da se zahtjev za poništenje javnog konkursa može uvažiti samo ukoliko za to postoje opravdani razlozi te ukoliko je zahtjev podnesen prije zakazivanja ispita općeg znanja koji provodi Agencija.

U nastavku mišljenja Ministarstva pravde stoji da Zakon o državnoj službi ne tretira pitanje poništenje konkursa te se konkurs može poništiti ako u međuvremenu dođe do ukidanja tog radnog mjesta ili pokrenu aktivnosti na unutrašnjoj reorganizaciji organa ili ukidanje organa ili dođe do smanjenja obima poslova tog organa.

Begić dodaje da se ADS rukovodi tim mišljenjem te da Agencija u ovoj fazi konkursa ništa ne radi bez određenih mišljenja, za svako eventualnu situaciju koja im ne bude jasna zatraže pojašnjenja zakonodavca ili neke druge institucije.

– U ovom slučaju ne vidim razlog za poništenje javnog konkursa. Nećemo izlaziti izvan naših okvira i i dalje ćemo nastaviti profesionalno raditi i zbog toga i tražimo podršku za reformske procese koji će uslijediti – podvukao je Begić.

Kako je zaključio direktor Agencije za državnu službu FBiH Refik Begić, oni su profesionalno odradili posao u ovom konkursu, kao i u svih 272 konkursa u prošloj godini, a činjenica da je samo jedan posto žalbi odnosilo na rad Agencije govori, ističe Begić, o njihovom opredjeljenju za profesionalizam.

Faktor.ba