Home » BH Pošta promovirala poštanske marke “Most na Žepi” i “Redžep-pašina kula”

BH Pošta promovirala poštanske marke “Most na Žepi” i “Redžep-pašina kula”

Poštanske marke sa motivima kulturno-historijskog naslijeđa Žepe „Most na rijeci Žepi” i „Redžep – pašina kula” predstavljene su sinoć u auli glavne pošte u Sarajevu.

Naglašeno je da su to neprikosnoveni i stameni simboli povratka i simbol života koji opstaje uprkos svim nedaćama.

BH Pošta je ova dva motiva uvrstila u redovno izdanje poštanskih maraka na prijedlog prof. dr. Benjamina Kulovca uz posvetu Žepi.

Direktor BH Pošte Mirsad Mujić je podsjetio na djelatnosti javnog preduzeća koje predstavlja, navodeći da su posebno ponosni na izdavanje poštanskih markica.

– Vodimo računa o tome da na poštanskim markicama predstavimo prirodne i kulturne vrijednosti Bosne i Hercegovine – istakao je Mujić.

Naveo je da je nemoguće sve ljepote i bogatstva Bosne i Hercegovine predstaviti na markicama, ali da se na ovaj način, zasigurno, afirmira kulturno pamćenje.

– Nastojimo pobuditi osjećaj za ljepote i vrijednosti naše Bose i Hercegovine. Samim time afirmiramo i osjećaj odgovornosti za te ljepote i vrijednosti. Ako možemo tako kazati, kroz izdavanje ovakvih markica, nastojimo dati neku vrstu ‘institucionalnog’ pečata kulturnom pamćenju – poručio je Mujić.

Naveo je da poštanske markice imaju važnu dokumentarnu vrijednost te da one uvijek opisuju vijeme u kojem su nastale.

– Smatramo to zajedničkim projektom BH Pošte i građana Bosne i Hercegovine – naglasio je Mujić.

Prvi štampani primjerci maraka su, osim predlagaču Kulovcu, uručeni i bivšem ministru odbrane BiH generalu Sifetu Podžiću i Esmi Palić, supruzi pukovnika Armije Republike Bosne i Hercegovine i komandanta odbrane Žepe Avde Palića te Hajrudinu Andeliji koji je dao doprinos u obnovi kule.

Poštanske marke „Most na rijeci Žepi” i „Redžep – pašina kula u Žepi” odštampane su po 200.000 primjeraka, a nominalne vrijednosti maraka su 1,30 KM i 1.00 KM.

Autori obje marke su Mujo Kulovac i dizajner BH Pošte Abdulah Branković.

Sve poštanske marke mogu se pronaći na šalterima ili online, na PostShopu BH Pošte.