Home » Bičakčić: Ambicije članova CIGRE su da osmisle i postave kompletan tranzicijski proces u svijetu

Bičakčić: Ambicije članova CIGRE su da osmisle i postave kompletan tranzicijski proces u svijetu

Bosanskohercegovački komitet/ogranak Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme CIGRE (BH K/O CIGRE) prije četiri godine u Rio de Janeiru dobio je čast da Sarajevo bude domaćin sjednice Administrativnog vijeća Međunarodne CIGRE, koje će biti održano u glavnom gradu BiH 26. i 27. septembra.

Ovo je sjednica koji se organizira svake godine (parnim godinama u Parizu tokom zasjedanja CIGRE, a neparnim u nekoj državi koja ima Nacionalni komitet koji je član Međunarodne CIGRE) i koji čine predsjednici svih nacionalnih komiteta CIGRE iz cijeloga svijeta.

Kako je kazao aktuelni predsjednik BH K CIGRE i počasni član Međunarodne CIGRE Edhem Bičakčić, dobijanjem prava da budu domaćini sjednice Administrativnog vijeća, Sarajevo i Bosna i Hercegovina su stali uz velike svjetske metropole i nacionalne komitete koji su imali tu privilegiju da budu domaćini ovako važnog skupa.

– Pored izvještaja pariške CIGRE, na zasjedanju u Sarajevu će biti govora i o strateškom planu razvoja CIGRE, pri čemu su ambicije članova ove organizacije da osmisle i postave kompletan tranzicijski proces u Evropi i svijetu. Predviđa se dalji porast potrošnje električne energije prvenstveno zbog elektromobilnosti u saobraćaju, kao i zbog zamjene energenata za grijanje kao što su gas i nafta sa električnom energijom putem toplotnih pumpi, energetske efikasnosti i drugih trendova – kazao je Bičakčić na današnjoj konferenciji za medije.

Na sjednici Administrativnog vijeća će se razmatrati pitanja vezana za aktivnosti ovog Upravnog tijela Međunarodne CIGRE (finansijski izvještaj za prošlu 2022. godinu, očekivanja za tekuću godinu i finansijski plan poslovanja za 2024. i 2025. godinu, članstvo i članarine u narednoj godini, izvještaj o radu upravnog odbora, izvještaj o radu centralnog ureda), usvajat će se Strateški plan razvoja Međunarodne CIGRE, plan pripreme i organizacije narednog zasjedanja CIGRE u Parizu 2024. godine, izvještaj Tehničkog komiteta, bit će izabran predsjednik Tehničkog komiteta, te usvojeni izvještaji regionalnih CIGRE.

Bičakčić napominje da će četvrta konferencija Regionalnog komiteta CIGRE za Jugoistočnu Evropu (SEERC), bit će održana u Istanbulu od 11. do 13. oktobra 2023. godine, gdje će na svečanom otvaranju predsjedavanje preuzeti BH K CIGRE. Za vrijeme 4. SEERC konferencije će biti prezentirano oko 78 referata (25 poster i 53 oral) od kojih su četiri referata iz Bosne i Hercegovine. Bičakčić će predsjedavati SEERC-om do 2025. godine, kada će 2025. godine u Sarajevu biti održana 5. SEERC konferencija.

Dodao je da će Bosanskohercegovački komitet Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme CIGRE organizirati od 22. do 25. oktobra 2023. godine svoje 16. savjetovanje u Neumu.

– Cilj Savjetovanja je da u stručnoj i naučnoj zajednici budu predstavljena i raspravljana iskustva o svim područjima planiranja, održavanja i razvoja elektroenergetskih sistema. Održavanje i razvoj stručne i naučne zajednice u ovome području je preduvjet pouzdanog proizvođenja, prijenosa i korištenja električne energije kao odlučujućeg činitelja moderne civilizacije. Za 16. savjetovanje je prijavljeno 145 referata koji su razvrstani u 16 studijskih komiteta – napomenuo je Bičakčić.

Za vrijeme savjetovanja će biti održan Okrugli sto „Trendovi u oblasti elektromobilnosti“, na kome će se voditi diskusije o razvoju električnih vozila, proizvodnji baterija za električna vozila, zbrinjavanje baterija, car-sharing električnih vozila, veći dometi, autonomna vožnja, trendovi u razvoju punionica za električna vozila, naplata i punjenje električnih vozila ultra-brze punionice, te uticaj električnih vozila na elektroenergetski sistem.

Za vrijeme savjetovanja će biti održane izložbe i stručne prezentacije subjekata koji se bave projektovanjem, izgradnjom, ispitivanjem, puštanjem u pogon, korištenjem i proizvodnjom opreme i uređaja će biti predstavljene djelatnosti i proizvodni programi kompanija iz zemlje i svijeta. Na taj način će biti predstavljene djelatnosti i proizvodni programi kompanija, pri čemu će posebna pažnja biti posvećena razmjeni znanja, uvođenju novih tehnologija i razvoju energetske opreme, što će sve doprinijeti promociji inovacija, istraživanja i razvoja.

U toku savjetovanja biti će održani brojni radni sastanci stručnih i naučnih radnika s predstavnicima privrede i obrazovnih organizacija. Organizator ovog savjetovanja očekuje učešće oko 600 stručnjaka, naučnika i poslovnih ljudi iz zemlje i svijeta.