Home » BIH Vijeće ministara danas o projektima izgradnje puteva

BIH Vijeće ministara danas o projektima izgradnje puteva

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi na današnjoj sjednici  razmatrati inicijative za osiguranje sredstava za Projekat gradskih prometnica u Sarajevu i finansiranje izgradnje autoceste na Koridoru 5-C.

Radi se o Inicijativi za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora broj 1 o Amandmanu na Ugovor o zajmu, koji je potpisan 27. oktobra 2011. godine (Sarajevo-Projekt gradskih prometnica), između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) te Inicijativi za vođenje pregovora radi zaključivanja Kreditnog sporazuma s Kuvajtskim fondom za arapski ekonomski razvoj, za finansiranje izgradnje autoceste na Koridoru 5-C, dio poddionice Klopče – D. Gračanica.

Pred ministrima je i Informacija o kretanju makroekonomskih pokazatelja za period od januara do decembra 2015. godine koju je pripremila Direkcija za ekonomsko planiranje te Nacrt akcionog plana provedbe Strategije integriranog upravljanja granicom u BiH za 2016. godinu što je prijedlog Ministarstva sigurnosti.

Trebao bi biti razmatran i Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o korištenju i upravljanju imovinom u državnom vlasništvu BiH, na prijedlog Ministarstva pravde.

Najavljeno je i razmatranje Nacrta sporazuma o operativnoj i strateškoj saradnji između BiH i Ureda Evropske policije (EUROPOL) koji je predložilo Ministarstvo sigurnosti.

FENA

Tags