Home » BiH započela deportacije ilegalnih migranata iz Pakistana

BiH započela deportacije ilegalnih migranata iz Pakistana

Bosna i Hercegovina je prva država u regionu, odnosno na zapadnobalkanskoj migrantskoj ruti, koja je počela sa deportacijama državljana Pakistana koji nezakonito borave u našoj zemlji.

Služba za poslove sa strancima BiH, nakon okončanih složenih i dugotrajnih procedura, danas je sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo izvršila povratak prve grupe migranata po Sporazumu o readmisiji između Bosne i Hercegovine i Pakistana koji su u novembru 2020.godine potpisali ministar Selmo Cikotić i ministar unutrašnjih poslova Pakistana Ijaz Ahmed Shah, saopćeno je iz Ministarstva sigurnosti BiH.

Radi se o još jednom velikom uspjehu Ministarstva sigurnosti BiH u procesu upravljanja migracijama, s obzirom da je BiH jedna od rijetkih zemlja koja je uspjela potpisati ovaj sporazum sa Pakistanom i počela da vrši prinudne deportacije.

U saopćenju se navodi da su povratku prve grupe migranata iz Pakistana prisustvovali predstavnik Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine Saša Kecman i zamjenik direktora Službe za poslove sa strancima BiH Mirsad Buzar.

  Ovo je opština s najmanjom stopom nezaposlenosti

Ukazano je na važnost otpočinjanja ovog procesa za koji su u proteklom periodu izvršene brojne pripreme, pregovori i usklađivanje procedura između institucija BiH i Pakistana.

Naglasili su da se ovim činom pokazuje odlučnost Ministarstva sigurnosti i Službe za poslove sa strancima BiH da se suprotstave svim oblicima ilegalnih migracija i spremnost BiH da izvrši povrat u zemlju porijekla osoba koje ne ispunjavaju uslove za međunarodnu zaštitu.

Nakon ove redmisije, koja će biti iskorištena i za provjeru efikasnosti procedura povratka, očekuje se da će uslijediti i povratak novih grupa ilegalnih migranata, saopćeno je.