Home » Bosna i Hercegovina dobila kandidatski status za punopravno članstvo u Evropskoj uniji

Bosna i Hercegovina dobila kandidatski status za punopravno članstvo u Evropskoj uniji

Bosna i Hercegovina danas je dobila kandidatski status za punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Tu odluku danas su donijeli čelnici Evropske unije na sjednici u Briselu.

Bosna i Hercegovina formalno je 15. februara 2016. godine podnijela zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji nakon čega je Evropska komisija poslala je BiH detaljan Upitnik, na koji je odgovoreno za 14 mjeseci. Na odgovorima je radilo više od 1.300 predstavnika različitih nivoa vlasti. Odgovoreno je na 3.897 pitanja kao i 655 dopunskih.

Sadržaj odgovora poslužio je kao osnova za donošenje odluke o tome je li BiH zaslužila status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Taj korak, iako tehničke naravi, ponovno je otvorio perspektivu članstva u EU, ali je Evropska komisija nakon pregleda odgovora 2019. godine tek usvojila Mišljenje o zahtjevu za članstvo.

Mišljenje identificira 14 ključnih prioriteta koje zemlja treba da ispuni kako bi dobila preporuku za otvaranje pregovora o pridruživanju EU i pruža smjernice za postepene reforme koji obuhvataju područja demokratije, vladavine prava, osnovnih prava i javnu upravu.

Ključni prioriteti i dalje nisu ispunjeni te će na njima novoizabrane vlasti morati nastaviti raditi. Osim reformi koje očekuju Bosnu i Hercegovinu, država će ovim statusom steći i niz prednosti koje će biti vidljive u brojnim sektorima.

Nakon što ispuni sve uvjete koji su postavljeni pred državu, naredni korak je započinjanje Pregovora o pristupanju.