Home » Bosna i Hercegovina dobila prvu sveobuhvatnu analizu procesuiranja trgovine ljudima

Bosna i Hercegovina dobila prvu sveobuhvatnu analizu procesuiranja trgovine ljudima

Izvještaj pod naslovom ‘Istraživanje sudske prakse procesuiranja trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini (2003-2021)’ prezentiran je u Sarajevu.

Izvještaj je nastao u okviru projekta koji provodi Centar za istraživanje politike suprostavljanja kriminalitetu (CPRC), u okviru granta finansiranog od Programa podrške zaštiti ljudskih prava USAID/INSPIRE.

Projekt je realiziran u saradnji sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) i Uredom državnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalne migracije Ministarstva sigurnosti BiH.

– U okviru projekta izvršena je analiza ukupno 104 pravosnažno okončana predmeta pred nadležnim sudovima u BiH, u kojima je oštećeno 319 žrtava tih krivičnih djela i sankcionirano ukupno 148 učinitelja krivičnih djela trgovine ljudima i srodnih krivičnih djela. Autori navedenog izvještaja su prof. dr. sc. Eldan Mujanović, prof. dr. sc. Darko Datzer, Hilmo Vučinić, sudija Apelacionog odjeljenja Suda BiH i prof. dr. sc. Milijana Buha.

Tokom prezentacije izvještaja, zamjenica šefa Misije u Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u BiH Deborah Mennuti zahvalila je Sekretarijatu VSTV-a BiH za podršku koju je dao u sakupljanju arhiviranih sudskih dokumenata.

– Trgovina ljudima predstavlja jednu od najvećih svjetskih zločinačkih industrija koja više od dvadeset pet miliona ljudi pretvara u robove i pogađa najranjivije kategorije društva – rekla je Mennuti.

Naglasila je da Bosna i Hercegovina nije izuzetak. U posljednje dvije godine BiH je, kako je kazala, poboljšala kapaciteta za otkrivanje kriminalaca, koji se bave trgovinom ljudima i za pomoć žrtvama.

– Postignuća BiH su za svaku pohvalu, ali taj posao se mora nastaviti ne samo da bi se zaštitile žrtve trgovine ljudima i procesuirala krivična djela povezana sa trgovinom ljudima, nego i da BiH ne bi pala na nivo niže u navedenom godišnjem izvještaju. U tom slučaju, Vlada SAD bi odmah zaustavila svu tehničku pomoć, pomoć u obuci ili izgradnji kapaciteta za BiH – kazala je.

Predsjednik VSTV-a BiH Halil Lagumdžija istakao je da je, uspješnom implementacijom tog istraživanja, VSTV BiH implementiralo jednu od svojih obaveza iz Akcionog plana za provođenje Strategije suprotstavljanja trgovini ljudima u BiH.

– Uvjeren sam da ćemo, kroz partnerstvo sa prisutnim predstavnicima Ambasade, Ministarstva sigurnosti BiH i organizacijama civilnog društva, nastaviti sa ispunjavanjem naših obaveza u ovom području. Svjesni smo da je krivično gonjenje i efikasno procesuiranje svih slučajeva trgovine ljudima jedan od prioriteta koji se stavljaju pred institucije BiH i poručujem da će VSTV BiH dati, puni doprinos u okviru vlastitih nadležnosti da se taj segment borbe protiv trgovine ljudima, odvija na najvećem mogućem nivou – kazao je.

U ime Ministarstva sigurnosti BiH učesnicima se obratio državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalne migracije Samir Rizvo.

– Trgovina ljudima kompleksan je i višeslojan problem jer je često organizovan i prekograničan. Vrlo ozbiljan zdravstveni, kulturološki problem i ozbiljno kršenje ljudskih prava, koji je pod posebnom pažnjom međunarodnih monitoringa i mehanizama. Taj problem konstantno mijenja načine, sredstva i svrhe koje se koriste za trgovinu ljudima. Zato je važno vršiti stalna istraživanja da bismo mogli prilagoditi djelovanje, posebno sudske prakse – kazao je.

Voditelj istraživanja Eldan Mujanović je, izlažući ključne nalaze Izvještaja, rekao ‘da nakon sveobuhvatne analize kompletne sudske prakse u BiH koja se počela razvijati nakon 2003. godine kad je u BiH inkriminirana trgovina ljudima kao vrlo specifično krivično djelo, dato 19 preporuka koje se odnose kako na pravosudnu zajednicu tako i druge državne organe koji imaju svoju ulogu u efikasnijem procesuiranju ovih djela i što je naročito važno boljoj zaštiti žrtava ovih oblika kriminala, gdje se često radi o ranjivim kategorijama, nerijetko i djeci…’

– Navedeno istraživanje sastavni je dio napora koji se na strateškom nivou provode u BiH u cilju suprotstavljanja trgovini ljudima. Krajnji korisnici projekta, kojima rezultati istraživanja mogu pomoći za unaprjeđenje vlastitih kapaciteta i efikasnije procesuiranje trgovine ljudima su nadležni sudovi i tužilaštva u BiH, kao i centri za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH i Republici Srpskoj – navode  VSTVBiH, USAID/INSPIRE, CPRC u zajedničkom saopćenju za javnost.