Home » Brčko: Demobiliziranim braniteljima 700.000 KM novčane pomoći

Brčko: Demobiliziranim braniteljima 700.000 KM novčane pomoći

Na prijedlog Odjela za zdravstvo i ostale usluge, Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je na sjednici u srijedu Odluku o odobravanju Programa utroška sredstava za dodjelu novčane pomoći demobiliziranim braniteljima i članovima uže obitelji umrlog demobiliziranog branitelja u 2022. godini.

Navedeni program ima za svrhu na transparentan način utvrditi visinu i vrstu pomoći, uvjete za ostvarivanje prava, kao i rok u kojem sredstva moraju biti utrošena, te podneseno izvješće o utrošku istih, vezano za pravo na jednokratnu novčanu pomoć u slučaju bolesti ili stanja socijalne potrebe, za što je proračunom Distrikta odobren iznos u visini od 700.000 maraka, priopćeno je iz brčanske Vlade.

Također, odobrene su Smjernice za izradu nacrta odluke o utvrđivanju posebnih kriterija, bodovanju, utvrđivanju rang-liste prioriteta za ostvarivanje prava na socijalno-stambeno zbrinjavanje na prijedlog Odjela za raseljene osobe, izbjeglice i stambena pitanja, kojim će se, među ostalim, utvrditi princip socijalnog stanovanja, posebni kriteriji za odabir korisnika socijalnog stanovanja te način vrjednovanja posebnih kriterija i utvrđivanja rang-liste prioriteta za dodjelu stambene jedinice na korištenje.

  Zbog visokih temperatura na putovanja krenite u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim satima

Na prijedlog Odjela za stručne i administrativne poslove, Vlada je usvojila dvije odluke, a tiču se utvrđivanja posebnog interesa za financiranje udruga građana koje imaju za cilj poboljšanje društveno-ekonomskog položaja umirovljenika za 2022. godinu, te utvrđivanja posebnog interesa za financiranje udruga građana koje imaju za cilj zaštitu prava i interesa demobiliziranih branitelja, definiranje, ostvarivanje i praćenje ostvarivanja prava obitelji zarobljenih, poginulih i nestalih branitelja i civilnih žrtava proisteklih iz proteklih ratova 20. stoljeća, stoji u priopćenju.