Home » Brčko distrikt – U toku Javni poziv za stambeno zbrinjavanje Roma

Brčko distrikt – U toku Javni poziv za stambeno zbrinjavanje Roma

U toku je javni poziv Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja Vlade Brčko distrikta BiH za podnošenje prijava za realizaciju Projekta stambenog zbrinjavanja Roma u Distriktu, koji se provodi u saradnji s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH.

– Za ovaj Javni poziv predviđeno je 75 hiljada maraka, od čega će Vlada Brčko distrikta izdvojiti 25 hiljada, a Ministarstvo 50 hiljada maraka – rekao je vršilac dužnosti šefa Odjeljenja Amir Softić.

On je naveo da se radi o sanaciji tri stambene jedinice uz stvaranje minimalnih uslova za stanovanje.

– Konačan broj korisnika zavisi od raspoloživih novčanih sredstava i stepena ulaganja na kućama odabranih korisnika. Što se tiče osoba koje mogu aplicirati ili neki njihov punoljetni član, to su osobe koje se nalaze u potrebi za stambenim zbrinjavanjem i koje nisu ranije bile korisnici pomoći za izgradnju i rekonstrukciju stambene jedinice. Odabir korisnika će se vršiti u skladu sa uputstvom o načinu dodjela pomoći, odabira korisnika i realizaciju projekata stambenim zbrinjavanjem Roma u BiH – pojasnio je Softić.

Za ovaj Javni poziv, ističe Softić, propisani su osnovni i posebni uslovi koji  se odnose na vrednovanje stambenog statusa korisnika, s tim da se provjerava uslovnost stambene jedinice na licu mjesta.

Javni poziv ostaje otvoren mjesec dana, odnosno do 14. februara ove godine i objavljen je na internet stranici Vlade Brčko distrikta.