Home » Broj doktora medicine u Federaciji BiH raste, a istovremeno pada broj stomatologa

Broj doktora medicine u Federaciji BiH raste, a istovremeno pada broj stomatologa

Unatoč tekstovima o sve češćim odlascima medicinskih radnika, činjenice pokazuju kako broj doktora medicine u Federaciji BiH u proteklom periodu raste. Prema podacima objavljenim u Zdravstveno-statističkom godišnjaku Federacije BiH za 2022. godinu koji je izradio Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, ukupan broj zaposlenih u zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH iznosi 28.196, od čega je 73,2 posto zaposlenih zdravstvenih djelatnika. Broj doktora medicine iznosi 5387 i registriran je porast broja doktora medicine u odnosu na prethodnu godinu za 2 posto.

Specijalisti i brojke

Najviše doktora medicine registrirano je u starosnoj skupini do 34 godine – 29,4 posto, dok je broj doktora medicine u starosnoj skupini od 65 i više godina 95 sa zastupljenosti 1,8 posto. Zaposleno je znatno više doktora medicine ženskog spola (62 posto) u odnosu na muškarce (38 posto). – Broj specijalista iznosi 3361 i nema velikih razlika u broju specijalista u odnosu na prethodnu godinu. Najviše specijalističkog kadra registrirao je u starosnoj skupini od 55 do 64 godine – 1301 specijalist ili 38,7 posto, dok broj specijalista u starosnoj skupini od 65 i više godina iznosi 93 ili 2,8 posto. Specijalistički kadar većinom je ženskog spola – 60,4 posto, dok su muškarci zastupljeni 39,6 posto – stoji u spomenutom dokumentu Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Za razliku od liječnika medicine, broj liječnika stomatologije iznosi 575 i registriran je lagani pad tog broja u odnosu na prethodnu godinu za 2 posto. Najviše doktora stomatologije registrirano je u starosnoj skupini od 35 do 44 godine s učestalosti od 31,8 posto, dok broj liječnika stomatologije od 65 i više godina iznosi 4 ili 0,7 posto. Zaposleno je znatno više doktora stomatologije ženskog spola (68,2 posto) u odnosu na osobe muškog spola (31,8 posto). – Broj magistara farmacije iznosi 435 i registriran je lagani porast broja magistara farmacije u odnosu na prethodnu godinu za 0,5 posto. Najviše magistara farmacije registrirano je u starosnoj skupini do 34 godine – 130 magistara farmacije ili 29,9%, dok broj magistara farmacije od 65 i više godina starosti iznosi 7 ili 1,6 posto. Zaposleno je znatno više magistara farmacije ženskog spola (87,8 posto) u odnosu na magistre farmacije muškog spola (12,2 posto).

Tehničari i skupine

Broj zdravstvenih tehničara je 14.241 i u odnosu na prethodnu godinu došlo je do porasta broja zdravstvenih tehničara svih stepenova stručne spreme – VSS, VŠS i SSS – navedeno je u spomenutom dokumentu “Zdravstveno-statistički godišnjak Federacije BiH za 2022. godinu”. Nadalje se u njemu navodi kako je najviše zdravstvenih tehničara registrirano u starosnoj skupini od 35 do 44 godine – 4203 ili 29,5 posto, dok broj zdravstvenih tehničara u starosnoj skupini od 65 i više godina iznosi 16 ili 0,1 posto. Ovaj kadar većinom je ženskog spola – 75,8 posto, dok su muškarci zastupljeni 24,2 posto. Inače, prema podacima iz navedenog dokumenta, zdravstvena zaštita u Federaciji BiH osigurava se kroz rad zdravstvenih ustanova, i to 80 domova zdravlja, 24 bolnice (3 sveučilišna klinička centra, 6 županijskih bolnica, 9 općih bolnica, 3 specijalne bolnice i 3 rehabilitacijska centra). Djelatnost primarne zdravstvene zaštite u 80 domova zdravlja i područnih ambulanti obavljalo je 1846 liječnika medicine, od čega 1449 specijalista i 3329 zdravstvenih tehničara. Specijalistički kadar većinom čine specijalisti obiteljske medicine sa zastupljenošću od 68,6 posto.

Izvor: večernji.ba