Home » Čampara: Kompjuterski kriminal postaje veoma opasan u FBiH, bankovne kartice najranjivije

Čampara: Kompjuterski kriminal postaje veoma opasan u FBiH, bankovne kartice najranjivije

Jedan od sigurnosnih izazova u 2018. godini u Federaciji BiH kojim će se baviti Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova je kompjuterski kriminal, u okviru kojeg su najzastupljenije kartične prevare, iskorištavanje djeteta ili maloljetnika radi pornografije, ucjene, lažno predstavljanje, krađa identiteta, te cyberbullying izjavio je u intervjuu za Fenu federalni ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara.
oglasi

Naglašava da kompjuterski kriminal postaje veoma opasan vid kriminala zbog sve veće prisutnosti, dostupnosti, otežanog načina otkrivanja i dokazivanja, posljedica koje izaziva, povezanosti s drugim krivičnim djelima pa i najtežim oblicima organizovanog kriminala u zemlji i inostranstvu.

“U prošloj godini na području Federacije došlo je do značajnog povećanja ovih krivičnih djela za 119,23 posto, odnosno za 31 krivično djelo. Također, evidentirano je i povećanje krivičnih djela organizovanog kriminala za 185,71 posto, ili 13 krivičnih djela, te povećanje krivičnih djela protiv službene i druge odgovorne funkcije, gdje spada i korupcija, za 4,32 posto ili 12 krivičnih djela”, konstatovao je Čampara.

Uvjeren je da bi općenito rasvjetljavanju krivičnih djela doprinijela konačna uspostava novog Sistema automatske identifikacije pomoću otisaka prstiju (AFIS) u BiH, a u vezi čega je, kako je potvrdio, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova ispoštovalo sve svoje obaveze i dogovore.

“Aktivno je učestvovalo na sastancima na kojima je usaglašen Memorandum o razumijevanju za uspostavljanje AFIS sistema u BiH. Memorandum je predviđao dva sajta, jedan u MUP-u RS-a, a drugi u FMUP-u/FUP-u. Potpisivanje tog akta bilo je zakazano za 4. juli 2016. godine, u Ministarstvu sigurnosti BiH, koje je nosilac aktivnosti ovog procesa. Međutim, četiri kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova (Hercegovačko neretvanski kanton, Posavski kanton, Kanton 10 – Livno i Zapadnohercegovački kanton) izrazila su neslaganje sa dosadašnjim radom na pripremi Memoranduma te su predložili dodatno usaglašavanje”, podsjeća Čampara.

U organizaciji Ministarstva sigurnosti BiH nastavljeno je usaglašavanje teksta Memoranduma.

“Ministarstva unutrašnjih poslova ZHK, SBK i HNK se nisu složila da lokacija sajta bude u FMUP-u/FUP-u te su predložili da bude u jednom od kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova (prijedlog MUP ZHK) što nije prihvatljivo za FMUP i većinu kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova. Također, predstavnici tri navedena kantonalna MUP-a su tražili da svi potpisnici budu suvlasnici opreme na oba sajta i da dijele troškove održavanja te da imaju sva administratorska prava, što opet nije prihvatljivo za MUP RS-a”, rekao je Čampara.

Na sastanku koji je održan 22. novembra prošle godine ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić predložio je da se ovo pitanje riješi na način da serveri budu raspoređeni u Banjoj Luci i Sarajevu, u prostorijama Ministarstva sigurnosti BiH.

“Sa tim prijedlogom smo saglasni o čemu smo i obavijestili Mektića”, naglasio je Čampara.

Dok u BiH ne dođe do uspostave novog AFIS sistema ističe da u okviru jednog od ciljeva ovogodišnjeg rada Vlade FBiH- borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala Federalna uprava policije nastavlja da poduzima niz aktivnosti, kao što je unapređenje saradnje i koordinacija sa policijskim agencijama i tužilaštvima, kako u okviru BiH tako i na regionalnom nivou i šire.

“Također, Policijska akademija Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova priprema i realizuje kurseve iz oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, za potrebe policijskih agencija u BiH”, konstatovao je Čampara, koji je u prošloj godini ispratio tredeset i prvu generaciju akademaca Policijske akademije za čin „policajac“.

U ovoj godini najavljuje da će Federacija dobiti novih 500 policajaca.

Odgovarajući na pitanje šta će im donijeti novi zakon o policijskim službenicima FBiH, utemeljen na evropskim standardima, kaže da je predviđeno da bude omogućen prijem policijskih službenika putem javnog konkursa iz drugih policijskih agencija u svim činovima.

“Postojeći Zakon omogućava prijem policijskih službenika u službu Federalne uprave policije u početnom činu policajac i mlađi inspektor te se putem piramidalne strukture vrši popuna viših činova putem unapređenja. Predložene odredbe novog zakona o policijskim službenicima omogućavaju popunu viših činova bez postupka unaprjeđenja postojećih”, objasnio je.

Također, novi zakon treba osigurati precizniji i jasniji način primjene policijskih ovlaštenja.

“Utvrdio je policijska ovlaštenja koja ne postoje u važećem Zakonu a to su: poligrafsko ispitivanje i osiguranje mjesta događaja. Također druga policijska ovlaštenja su precizirana i osiguravaju efikasniji rad policijskog službenika”, rekao je Čampara dodajući da je predviđeno uvođenje redovnog ljekarskog pregleda policijskih službenika.

Osim ovog zakona u oblasti prometa i prijevoza eksplozivnih materija Ministarstvo će pripremiti Nacrt zakona o prijevozu opasnih materija i Prednacrt zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova.

Na pitanje šta je do sada učinjeno u procesu evropskih integracija odgovara da je Radna grupa Ministarstva, uključujući Federalnu upravu policije, dala odgovore na 136 pitanja iz Upitnika Evropske komisije.

“Predstavnici FMUP-a učestvuju u svim aktivnostima koje proizlaze iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji. Trenutno učestvuju u radu šest radnih grupa za evropske integracije i svi kapaciteti Ministarstva stavljeni su im na raspolaganje kako bi uspješno i blagovremeno obavili svoj zadatak”, navodi Čampara.

S obzirom na to da je predsjedavanje radnim grupama 24. Pravda, sloboda i sigurnost i 31. Vanjska, sigurnosna i odbrambena politika Ministarstvo preuzelo 5. novembra (na šest mjeseci) obavljaju se završne aktivnosti na pripremi odgovora.

“Tačnije, radna grupa za poglavlje 31. usaglasila je 38 pitanja, dok je 13 pitanja kao sporna, upućeno Komisiji za evropske integracije na daljnje usaglašavanje. U toku je postupak jezičke, stručne i pravne redakture usaglašenih pitanja. Radna grupa za poglavlje 24. usaglasila je 268 pitanja, te završila postupak jezičke, stručne i pravne redakture”, rekao je u intervjuu za Fenu federalni ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara.

Tntportal.ba