Home » CBBiH – Neto devizne rezerve krajem novembra 15,9 milijardi KM

CBBiH – Neto devizne rezerve krajem novembra 15,9 milijardi KM

Neto devizne rezerve Centralne banke BiH (CBBiH) na kraju novembra ove godine iznosile su 15,9 milijardi KM.

U izvještaju o poštovanju aranžmana valutnog odbora CBBiH se navodi da 30. novembra ove godine neto devizne rezerve Centralne banke, izračunate kao razlika zvaničnih deviznih rezervi i obaveza prema nerezidentima, iznose 15.904.380.000 KM.

Finansijsko stanje neto strane aktive Centralne banke, kako se dodaje u izvještaju, 30. novembra ove godine iznosi 462.363.000 KM i u potpunosti je obezbijeđena stabilnost domaće valute u skladu sa Zakonom o Centralnoj banci BiH. Neto strana aktiva predstavlja dio zvaničnih deviznih rezervi, koje se mogu koristiti samo za namjene i potrebe određene Zakonom o CBBiH.

Izvještaj o poštovanju aranžmana valutnog odbora CBBiH se izrađuje da bi se obezbijedile finansijske informacije o održavanju stabilnosti domaće valute i zvaničnim deviznim rezervama CBBiH u skladu sa Zakonom o Centralnoj banci BiH.