Home » Centralna banka BiH pušta u opticaj dodatne količine kovanog novca

Centralna banka BiH pušta u opticaj dodatne količine kovanog novca

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) će od 28. 11. 2022. godine pustiti u opticaj kovanice konvertibilne marke u apoenu od pet KM i dvije KM, dodatno kovane u 2022. godini.

Kovani novac navedenih apoena, izdanje 2022. godina, kovan je u skladu s redovnim aktivnostima CBBiH, koje imaju za cilj osigurati dovoljno kovanog novca odgovarajuće apoenske strukture za potrebe gotovinskog prometa u BiH.

Osnovna obilježja i dizajn dodatnih količina kovanog novca u apoenima dvije KM i pet KM, izdanje 2022. godina, ostaju ista kao i na kovanom novcu prethodnih izdanja ovih apoena, s tim da se na naličju kovanog novca nalazi brojčana oznaka “2022”, kao godina kovanja navedenih apoena.

  Bosna i Hercegovina danas obilježava Dan državnosti

Kovanje novih količina kovanog novca konvertibilne marke nema inflacijski efekt, jer nijedna KM neće biti puštena u opticaj bez poštivanja principa valutnog odbora, što znači da svaka izdana konvertibilna marka ima pokriće u stranoj valuti po fiksnom kursu.

Kovani novac će u opticaj biti pušten sukcesivno, odnosno prema potrebi, posredstvom glavnih jedinica i filijala CBBiH, saopćila je Centralna banka BiH.