Home » Dalida Burzić privremeno udaljena od vršenja dužnosti sutkinje Suda BiH

Dalida Burzić privremeno udaljena od vršenja dužnosti sutkinje Suda BiH

Prvostepena disciplinska komisija za sudije Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) Bosne i Hercegovine, odlučujući po zahtjevu Ureda disciplinskog tužioca u vezi privremenog udaljenja od vršenja dužnosti sutkinje Suda BiH Dalile Burzić, donijela je odluku kojom se Burzić privremeno udaljava od vršenja dužnosti sudije Suda BiH.

Odluka stupa na snagu danas i trajat će do okončanja istrage pokrenute Naredbom o provođenju istrage Tužilaštva Bosne i Hercegovine od 31. augusta, saopćeno je iz VSTV-a.

Prvostepena disciplinska komisija VSTV-a BiH se rukovodila prirodom i vrstom krivičnih djela koji su osumnjičenoj stavljeni na teret Naredbom o provođenju istrage Tužilaštva BiH (krivično djelo organizirani kriminal) kao i visinom Zakonom zapriječene kazne za to krivično djelo (kazna zatvora najmanje 10 godina ili kazna dugotrajnog zatvora), te svih specifičnosti tog krivičnog predmeta.

Kako osumnjičena obnaša dužnost sutkinje, Prvostepena disciplinska komisija smatra da vođenje krivične istrage za to krivično djelo, ugrožava kredibilitet institucije, radi čega je opravdano njeno privremeno udaljenje od vršenja funkcije sutkinje Suda BiH do okončanja krivične istrage.

Prvostepena disciplinska komisija smatra da je nužno privremeno udaljenje osumnjičene od vršenja dužnosti sutkinje kako bi se stvorili uvjeti za nepristrasno i objektivno vođenje krivične istrage.

Ovom odlukom će se istovremeno zaštiti profesionalni integritet Burzić, kao i integritet Suda u kojem je obavlja svoju funkciju.

Ovakvom odlukom Prvostepena disciplinska komisija VSTV-a BiH ničim ne prejudicira niti može utjecati na ishod krivične istrage, kao i na pravo odbrane tužene.

Žalba ne odlaže izvršenje odluke o privremenom udaljenju, navedeno je u saopćenju VSTV-a.