Home » Danas se obilježava Međunarodni dan dječijih prava

Danas se obilježava Međunarodni dan dječijih prava

Na današnji dan 1959. godine usvojena je ”Deklaracija o pravima djeteta” na Generalnoj skupštini UN-a, a 1989. godine na isti dan usvojena je i ”Konvencija o pravima djeteta”. Taj datum se u cijelom svijetu obilježava kao Međunarodni dan dječijih prava.

Konvencija je jako važan korak u cijelom procesu zaštite djece jer se u tom dokumentu prvi put djeca tretiraju kao osobe koje imaju prava koja treba zaštititi, saopćeno je iz Udruženja ”Nova generacija”.

Taj dokument predviđa nekoliko principa: pravo na život, opstanak i razvoj, najbolji interes djeteta, pravo na participaciju, te pravo na nediskriminaciju.

Bosna i Hercegovina je dužna sprovoditi ovu Konvenciju i štititi prava svojih najmlađih građana, jer je ovaj dokument ratifikovala 1992. godine.

Iz ”Nove generacije” poručuju da bi cjelokupno društvo trebalo više pažnje posvećivati zaštiti najmlađih, što je ujedno i sigurna investicija u budućnost.

Fena