Home » Data koncesija za izgradnju solarne elektrane u Ilijašu

Data koncesija za izgradnju solarne elektrane u Ilijašu

Ministar privrede Kantona Sarajevo Zlatko Mijatović, uime Vlade Kantona, s privrednim društvom “SOLAR AGROLAND 2” d.o.o. zaključio je Ugovor o koncesiji za izgradnju i korištenje postrojenja za pretvaranje energije sunca u električnu energiju – Solarne elektrane “SE SOLAR AGROLAND 370 kW.

Simbolično, na dan kada se obilježava Svjetski dan obnovljivih izvora energije, zaključen je prvi ugovor o ovakvoj koncesiji u KS, čime je omogućena izgradnja ove solarne elektrane na području Općine Ilijaš, saopćeno je iz Vlade KS.

Koncesija se daje na 30 godina, s mogućnošću obnove Ugovora na novi vremenski period, a koji ne može biti duži od 15 godina, uz ispunjenje uslova propisani ovim ugovorom.

Očekivani pozitivni efekti dodjele koncesije su povećanje energetske sigurnosti u BiH, poboljšanje odnosnih aspekata u elektroenergetskom sistemu BiH, doprinos realizaciji obaveze – povećanje udjela energije iz OiE (“zelena energija”) u ukupnoj energiji. To će doprinijeti i proizvodnji električne energija iz OiE, kojom se u BiH i u Kantonu Sarajevo poboljšava okolišni aspekt. Solarne elektrane i tako proizvedena električnu energiju uvijek ima zagarantovanog kupca.

Uz proizvodnju novih količina energije, koncesijama se potiču investicije i ekonomski rast, zapošljava radne snage. Prihod se ogleda i kroz naknade za koncesiju, poboljšanje salda vanjskotrgovinskog bilansa ino-prodajom viška električne energije i povećanje javnih prihoda kroz porez na dodanu vrijednost, porez na dobit, poreze i doprinose na plaće, kao i povećanje drugih javnih prihoda.

Obnovljivi izvori energije pokazali su značajnu otpornost u krizi izazvanom pandemijom koronavirusa, ubrzali su energetsku tranziciju koja se temelji na domaćim obnovljivim resursima. Njihov značaj dodatno je potvrđen u krizi uzrokovanoj ratom u Ukrajini.

Tags