Home » Delegacija EU u BiH izrazila zabrinutost zbog napada na novinare: Šta očekuju od vlasti u RS?

Delegacija EU u BiH izrazila zabrinutost zbog napada na novinare: Šta očekuju od vlasti u RS?

Napadi na novinare Aleksandra Trifunovića i Nikolu Moraču, nedugo nakon što su iznijeli kritike o kriminalizaciji klevete u RS, su izuzetno zabrinjavajući, saopćeno je iz ureda Delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini.

“Ovi napadi predstavljaju još jedan primjer teških uslova u kojima rade novinari u Bosni i Hercegovini i neprijateljskog okruženja koje postoji za slobodu medija u zemlji”, saopćeno je.

Ured EU u BiH od vlasti RS očekuje brze institucionalne i pravosudne mjere.

“Također očekujemo od vlasti RS da provedu mjere za jačanje slobode medija i sprečavanje sličnih incidenata u budućnosti. Nadalje, od najviših zvaničnika RS očekujemo da se suzdrže od neprimjerenih komentara koji doprinose stvaranju okruženja straha za novinare.

Sloboda izražavanja i medija su temeljni principi i vrijednosti koje se očekuju od svake zemlje s perspektivom članstva u EU. U svakom demokratskom društvu, novinari moraju biti u mogućnosti da obavljaju svoj važan posao bez straha ili zastrašivanja.

Garantovanje slobode izražavanja i medija i zaštita novinara su među 14 ključnih prioriteta za Bosnu i Hercegovinu, kako je navedeno u Mišljenju Evropske komisije o zahtjevu zemlje za članstvo u EU. Za napredak na evropskom putu, neophodni preduslovi uključuju jačanje slobode izražavanja i slobode medija, kao i osiguranje odgovarajućeg institucionalnog odgovora na prijetnje novinarima”, saopćeno je iz Delegacije EU.