Home » Delegacija PSBiH na konferenciji u Istanbulu o borbi protiv terorizma

Delegacija PSBiH na konferenciji u Istanbulu o borbi protiv terorizma

Poslanici u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Borislav Bojić i Hazim Rančić te delegati u Domu naroda PSBiH Sead Kadić i Mario Karamatić činit će delegaciju PSBiH koja će učestvovati u radu Regionalne konferencije o temi “Osnaživanje uloge parlamentaraca u izgradnji efikasnog sistema u borbi protiv terorizma u okviru vladavine prava”, danas i sutra u Istanbulu.

Ovom prilikom članovi parlamentarnih komisija koje se bave sigurnosnim sektorom i pitanjem borbe protiv terorizma u zemljama Bliskog istoka, Afrike i Evropske unije (EU), diskutovat će o dobrih praksama i rješenjima u oblasti borbe protiv terorizma.

Ove diskusije bit će pretočene u aktuelnu analitičku studiju prioriteta, izazova i preporuka parlamentarcima u razvijanju zakonodavstva u oblasti borbe protiv terorizma, politika i nadzora.

Kako je predviđeno programom rada Konferencije, učesnicima će se obratiti predstavnici Velike narodne skupštine Republike Turske i Ministarstva vanskih poslova Turske, kao i predstavnik EU.

U okviru odvojenih panela, raspravljat će se o pitanjima zakonodavstva na kojem se temelji borba protiv terorizma, istragama i efikasnosti pravosuđa te dobrim praksama u kontekstu uključivanja i angažmana organizacija civilnog društva u borbi protiv terorizma.

Posljednjeg dana Konferencije bit će održani paneli tokom kojih će se raspravljati o planiranju budžetskih sredstava za provođenje politika borbe protiv terorizma, parlamentarnom nadzoru u ovoj oblasti, pitanju povjerljivosti informacija, kao i o unapređenju međuparlamentarne razmjene informacija i saradnje.

Planirano je da Konferencija bude okončana plenarnim sastankom krivičnopravne radne grupe o vladavini prava i putu ka izgradnji i jačanju uloge mreže parlamentaraca u borbi protiv terorizma.

Predviđeno je da dobre prakse, razvijene tokom ove konferencije, budu dostavljene na usvajanje Sedmom ministarskom plenarnom forumu o borbi protiv terorizma, koji će biti održan u septembru, najavljeno je iz Parlamentarne skupštine BiH.

Fena