Home » Delegati Doma naroda PSBiH u prvom čitanju usvojili izmjene Zakona o radu

Delegati Doma naroda PSBiH u prvom čitanju usvojili izmjene Zakona o radu

Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH (PSBiH) danas su u prvom čitanju usvojili Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o radu u institucijama BiH, kojim bi se trebala garantovati jednaka prava za sve roditelje djece sa težim smetnjama u razvoju.

Dom naroda potvrdio je imenovanje direktora i dva zamjenika direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, pa je direktor Agencije Elvis Kondžić, a njegovi zamjenici Damirka Mioč i Rade Ristović.

Potvrđena je odluka Zajedničke komisije za ljudska prava u vezi imenovanja članova Vijeća nacionalnih manjina BiH.

Dom naroda usvojio je delegatsku inicijativu Dragana Čovića koji je predložio da „Dom naroda PSBiH usvoji Zaključak o prihvaćanju Radne definicije antisemitizma Međunarodnog saveza za sjećanje na holokaust“.

U redovnu proceduru je upućen Prijedlog zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, koji je iz Predstavničkog doma stigao uz zahtjev da se razmatra po hitnom postupku.

Dom naroda dao je saglasnost za ratifikaciju više međunarodnih sporazuma i ugovora čime je završena današnja sjednica.

Saglasnost je data za ratifikaciju Protokola kojim se izmjenjuje i dopunjava Konvencija o zaštiti pojedinaca u vezi s automatskom obradom ličnih podataka, također za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora za 2018-2020. za 2020. godinu između Evropske komisije, Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore, kao i za ratifikaciju Ugovora o grantu (Regionalni projekat čvrstog otpada u Živinicama) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicioni grant od Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

  Escobarova poruka političarima: Neće biti rata u BiH, suzdržite se od dizanja tenzija

Dom naroda je dao saglasnost i za ratifikaciju Okvirnog sporazuma o finansijskom partnerstvu između Evropske komisije i Bosne i Hercegovine o posebnim aranžmanima za provođenje finansijske pomoći Unije Bosni i Hercegovini u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III), zatim za ratifikaciju Ugovora o grantu (Koridor 5c u FBiH – Dio 3 – Poddionica: Poprikuše-Nemila) između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicioni grant iz programa Evropskog zajedničkog fonda za Zapadni Balkan.

Delegati su dali saglasnost i za  ratifikaciju ugovora o grantu (Koridor 5c2 u FBiH – Dio 3 – Poddionica: Tunel Ivan) između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji se odnosi na investicioni grant iz programa Evropskog zajedničkog fonda za Zapadni Balkan.