Home » Direktor KPZ ZT Zenica, Rusmir Isak, i direktor KPZ PT Sarajeva , Munib Isaković, održali radni sastanak

Direktor KPZ ZT Zenica, Rusmir Isak, i direktor KPZ PT Sarajeva , Munib Isaković, održali radni sastanak

12.10.2023. godine održan je radni sastanak direktora KPZ ZT Zenica Rusmira Isaka i direktora KPZ PT Sarajevo Muniba Isakovića sa svojim pomoćnicima i federalnim inspektorom za izvršenje krivičnih sankcija Duranović Miralemom.

Tema današnjeg sastanka je jačanje saradnje i razmjene iskustava dva kazneno popravna zavoda. Tokom sastanka bilo je riječi i o prevazilaženju nastalih problema oko pritvorskih kapaciteta nakon požara u KPZ PT Sarajevo.

Tom prilikom domaćin sastanka, direktor Isak je iskazao spremnost za pružanje pomoći u rješavanju problema prijema lica lišenih slobode u pritvorsku jedinicu u Zenici kao i nastavka pozitivne prakse. Također je dogovorena saradnja dva zavoda koja će u konačnici osigurati nesmetan rad pravosudnih organa kao i podizanja bezbjednosti za sve građane.