Home » Direktor Porezne uprave FBiH objasnio status zaposlenih na ugovore o djelu

Direktor Porezne uprave FBiH objasnio status zaposlenih na ugovore o djelu

Direktor porezne uprave FBiH Šerif Isović na godišnjoj konferenciji ove intstitucije predstavio je rezultate poslovanje i najznačajnije aktivnosti PU FBiH u prošloj godini.

Kazao je kako je naplata javnih prihoda veća u odnosu na prošlu godinuza 9.44 posto, a u odnosu na 2014. godinu naplata je veća za 48 posto.

Naveo je da je za ovo zaslužna i Vlada FBiH, a da najveća zasluga pripada zaposlenicima Porezne uprave.

Ako posmatramo ukupnu naplatu javnih prihoda, naplaćeno je preko 5,6 milijardi KM. Najveće uplate odnose se na PIO i zdravstvene uplate.

“Analizirajući trendove naplate javnih prihoda u posljednjih nekoliko godina sa sigurnošću mogu zaključiti da se naš primarni cilj realizuje i ostvaruje, jer su porezni obveznici u toku 2021. godine koja je bila teška za poslovanje do sada uplatili rekordan iznos javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava.

Naime, porezni sistem je jedan od najvažnijih poluga i instrumenata razvoja ekonomske politike svake uređene i stabilne države i s pravom se može reći da kapacitet poreznog sistema određuje kapacitet države. Uplatama poreza porezni obveznici su širili, povećavali i jačali državni kapacitet i tako doprinosili osiguranju uslova za bolji život svih građana”, naveo je Isović.

Zahvalio se svim poreznim obveznicima što su u ovako složenim društveno-ekonomskim, političkim i zdravstvenim prilikama uplatili rekordnih 5,6 milijardi javnih prihoda iz nadležnosti Porezne uprave FBiH i svojim uplatama jačali i širili kapacitet države.

  Velika zainteresiranost za prodaju turističkih vaučera Vlade FBiH

Predstavio je i kretanje broja zaposlenih u FBiH i rekao da na dan 31. decembra 2021. godine u FBiH je bilo 533.044 zaposlenih i u odnosu na prethodnu godinu taj broj je veći za više od 12 hiljada.

Napomenuo je da, posmatrano sa 2019. godinom, još nije dostigunt broj zaposlenih prije pandemije.

Najveći broj zaposlenih je u dobi između 36 i 45 godina. Više je zaposlenih muškaraca u odnosu na žene, 58 u odnosu na 42 posto.

Pojasnio je i kakav je status zaposlenih na ugovore o djelu, koji, kako je naveo, mnoge buni.

“Na bazi ugovora o djelu je radilo više od 64 hiljade lica. Na ove ugovore se ne plaćaju puni porezni doprinosi. Od 2014. godine smo imali rast javnih prihoda i broj zaposlenih je porastao za 12 posto, a prosječna plaća je veća za 19 posto“, naveo je diretor PU FBiH.

Kazao je da se malo investira u PU.

“Nelogično je da imamo rast prihoda od 48 posto, a budžet PU je rastao za četiri posto”.

Istakao je i napore iskazane na polju smanjenja sive ekonomije te kazao da su u prošloj godini zbog neregularnog poslovanja tokom inspekcijskog nadzora izrekli kazne u vrijednosti preko 1.9 miliona KM.