Home » DKPT: Mirsad Vilić dodjelio Zahvalnicu policijskom komesaru ZDK Šut Semiru

DKPT: Mirsad Vilić dodjelio Zahvalnicu policijskom komesaru ZDK Šut Semiru

Direkciju za koordinaciju policijskih tijela BiH posjetio je danas Semir Šut, policijski komesar Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona. Tom prilikom se sastao sa Mirsadom Vilićem, direktorom Direkcije.

Sagovornici su dosadašnju saradnju dviju agencija ocijenili kao uspješnu. Direktor Vilić istakao je da se Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona pokazala kao pouzdan partner u obavljanju složenih policijskih poslova u aktivnostima od zajedničkog značaja. Policijski komesar Semir Šut izgradio je Upravu na visokom profesionalnom nivou vođen principima vladavine prava i primjenjujući najbolje evropske prakse.

Sagovornici su izrazili uvjerenje i opredjeljenost za nastavak uspješne saradnje s ciljem očuvanja sigurnog i stabilnog okruženja u Bosni i Hercegovini.

Direktor Vilić je ovom prilikom uručio komesaru Šutu Zahvalnicu za izuzetnu saradnju i doprinos razvoju međuagencijeske saradnje i podršku Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Heregovine.

 

 

Odsjek za odnose sa javnošću,

          analitiku i planiranje