Home » Dodijeljena prizanja i nagrade zaslužnim pojedincima u FMUP-u i FUP-u

Dodijeljena prizanja i nagrade zaslužnim pojedincima u FMUP-u i FUP-u

Na svečanosti u sarajevskom Domu policije, upriličenoj u povodu Dana policije u Federaciji BiH, danas su dodijeljena priznanja i nagrade istaknutim pojedincima, koji su vlastitim angažmanom unaprijedili rad službe.

Zaslužni pojedinci koji su dali značajan doprinos u unapređenju rada Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (FMUP) i koji su dobili ručni sat sa posvetom su – Vahidin Munjić, Rijada Halilović, Sevda Bostandžić, Ervin Mušinović, Meho Osmanbegović, Esma Brljavac, Samir Karahodža, Elvedina Hodžić, Medina Đapo, Sanela Komar, Nusret Beširević, Semin Rizvan, Mersudin Šećerović, Senad Muslić, Jasminka Ademović, Ešref Pešto, Sadija Čuljević, Asmira Hodžić, Emina Džubur, Aida Duratbegović i Samir Čolak.

Uposlenici Federalne uprave policije (FUP) koji su dobitnici ručnog sata sa posvetom za uspješno ostvarenje radnih rezultata su – Radojka Šamarlić, Nermin Sijamhodžić, Saša Petrović, Srđan Mičić, Ilhana Lemeš, Enes Zeljković, Mirsad Bajraktarević, Mato Kovač, Elmira Karahasanović, Midhat Zukić, Mustafa Selmanović, Mustafa Hujdurović, Amra Sinanović i Ahmed Mujić.

Za izuzetne rezultate nagrađeni su i policijski službenici – Jelena Imamović, Armin Bećirević, Semin Kadić, Ellvis Kumbarić, Edis Mutapčić, Almir Suljić, Aida Suljić, Vitomir Govedarica, Muhamed Pandža, Rusmir Abdulov, Mirsad Jašarević, Nenad Peša, Boris Vidović, Ibro Dizdarić, Adnan Bašalić, Smajil Klempić, Medin Mekić, Nusret Čavčić, Mustafa Andelija, Ekrem Bajrović, Jelena Čebić, Svjetlana Radović, Ibro Zulić, Edin Čelik, Ivan Trezner, Emin Terzo, Amer Omerović, Almedin Šaćirović, Hamza Vlahovljak, Medaris Alomerović, Mirnes Hasanović i Ahmed Džanko.

Državni službenici FUP-a koji su ove godine dobili pismenu pohvalu su – Emil Sućeska, Sabina Tahirović, Mladen Milosavljević, Iva Trezner, Muhidin Rašidović, Mevludin Kaljanac, Mirsada Zijadić, Sabina Karović, Ifeta Branković, Amra Arslan, Velhida Likić, Asima Mehmedović, Sanja Delalić, Mladenka Marijanović i Meho Husejnović.

Pismenu pohvalu ove godine su dobili i namještenici u Federalnoj upravi policije – Azra Prohić Gego, Emina Altumbabić, Irena Ščitinski, Majda Hebibović, Izedin Hadžić, Merhunisa Smajlović, Senada Hidić i Suad Bičo, saopćeno je iz FMUP-a.