Home » Dom naroda odobrio Program sedmogodišnjeg razvoja zaštite i spašavanja u FBiH

Dom naroda odobrio Program sedmogodišnjeg razvoja zaštite i spašavanja u FBiH

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine prihvatio je na sjednici Pogram sedmogodišnjeg razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u FBiH.

Program je planski dokument kojim se osigurava proces izgradnje i razvoja cjelovitog i jedinstvenog sistema zaštite i spašavanja na svim nivoima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Kako je navedeno u tom dokumentu, zaštita i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća obuhvata programiranje, planiranje, organizaciju snaga zaštite i spašavanja, obučavanje i osposobljavanje za zaštitu i spašavanje, provođenje mjera zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća, nadzor nad funkcionisanjem i efikasnošću zaštite i spašavanja, informacijsko-komunikacijsku podršku upravljanju i rukovođenju akcijama zaštite i spašavanja i finansiranje zaštite i spašavanja.

Ciljevi su sprečavanja ili ublažavanja rizika (opasnosti) od prirodnih i drugih nesreća, smanjenja ranjivosti i izloženosti ljudi i materijalnih dobara prirodnim nepogodama i drugim nesrećama te razvijanja svih kapaciteta pripravnosti/spremnosti u odgovoru na prirodnu i drugu nesreću (pomoć i oporavak).

Izvor: FENA