Home » Dom naroda PFBiH prihvatio Nacrt zakona o zaštiti civilnih žrtava rata

Dom naroda PFBiH prihvatio Nacrt zakona o zaštiti civilnih žrtava rata

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH danas je na sjednici odobrio Nacrt zakona o zaštiti cvilinih žrtava rata u Federaciji BiH, te ga uputio u javnu raspravu od 45 dana.

– Ovim zakonom utvrđuje se pojam i status CŽR, vrste i obim, uslovi i postupak za ostvarenje tih prava, svrha isplate novčanih naknada, način finansiranja i druga pitanja od značaja za zaštitu CŽR u FBiH – izjavio je federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača.

Zakon je definisao da su civilne žrtve rata civilne osobe kod kojih su tokom rata ili neposredne ratne opasnosti, usljed ranavanja ili nekog drugog oblika ratne torture nastupilo tjelesno ili mentalno oštečenje organizma ili značajno narušeno zdravlje, kao i nestanak ili pogibiju te osobe.

Status se priznaje i drugim osobama kod kojih je nastupilo oštećenje organizma u vezi sa ratnim događajem ako odgovarajuća prava nisu ostvarila ili ne mogu ostvariti po drugim propisima.

– Kao posebna kategorija CŽR su osobe-civili koja su u istom periodu preživjela seksualno zlostavljanje ili silovanje. Također, u zakon se uvodi nova kategorija CŽR djeca koja su rođena iz čina ratnog silovanja, čime se rješava jedno izuzetno važno humano pitanje vezano za nevidljivost ove populacije – istakao je Drljača.

Dodaje je da je zakonom predviđeno da CŽR mogu ostvariti sljedeća prava: ličnu invalidninu, mjesečno lično novčano primanje, dodatak za njegu i pomoć od druge osobe, ortopedski dodatak, porodičnu invalidninu. Ova bi se prava, kako kaže trebala finansirati iz federalnog i kantonalnog budžeta u omjeru 70 posto -30 posto. Osnovica za obračun ovih novčanih primanja iznosila bi 70 posto od osnove utvrđenih federalnim propisom o pravima branilaca i članova njihovih porodica i usklađuje se s istom osnovicom.