Home » Dom naroda PSBiH u drugom čitanju usvojio prijedlog budžeta institucija BiH za 2022.

Dom naroda PSBiH u drugom čitanju usvojio prijedlog budžeta institucija BiH za 2022.

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je,  u drugom čitanju,  usvojio Prijedlog zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2022. godinu, dostavljen od Predstavničkog doma državnog parlamenta.

Od 11 prisutnih delegata, za predloženi zakon je glasalo njih osam, dva su bila protiv i jedan suzdržan.

Dom naroda je prijedlog zakona usvojio u istom tekstu kako ga je ranije usvojio i Predstavnički dom, s obzirom na to da nije bilo uloženih amandmana.