Home » Dom naroda PSBiH u prvom čitanju podržao ukidanje akciza na gorivo

Dom naroda PSBiH u prvom čitanju podržao ukidanje akciza na gorivo

Dom naroda PSBiH danas je u prvom čitanju podržao Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o akcizama u BiH, kojim se predviđa ukidanje akciza na naftne derivate na šest mjeseci.

Tim zakonskim rješenjem predviđena je mogućnost da Vijeće ministara BiH po isteku tog roka produži njegovu primjenu za još tri mjeseca. Da bi akcize bile ukinute trebaju biti prihvaćene i u drugom čitanju i treba da prođe još jedno razmatranje u Domu naroda.

  OSA BiH podržava rad policijskih i pravosudnih organa u BiH u borbi protiv kriminala i korupcije

Delegat Zlatko Miletić je naveo da je akcize na naftne derivate trebalo ranije usvojiti i da se radi o mjeri koja će posebno pomoći poljoprivrednicima.

Delegati Doma naroda usvojili su i Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o akcizama u BiH, koji je predložilo Vijeće ministara BiH, a kojim se izjednačava nastanak obaveze plaćanja akcize za poreske obveznike koji prometuju duvanske proizvode s poreskim obveznicima koji prometuju druge akcizne proizvode.