Home » Elektroprivreda BiH povlaštenim kablovskim operaterima oprostila 40 miliona KM?!

Elektroprivreda BiH povlaštenim kablovskim operaterima oprostila 40 miliona KM?!

Četiri kablovska operatera iz BiH – Elta MT, TXTV, Elkatel i Antel , po drugi put u posljednjih nekoliko sedmica uputili su pismo direktorima i članovima uprave Elektroprivrede BiH u kome iznose zapanjujuće informacije o neovlaštenom korištenju elektrostubova od strane “privilegiranih” kablovskih operatera, upirući prst prije svega u Telemach.

Pismo četiri kablovska operatera prenosimo u cjelini.

Poštovani članovi Upravnog i Nadzornog odbora,

U prilogu je pismo koje smo Upravnom odboru poslali tačno prije tri mjeseca.

U tom pismu smo vas pozvali da preduzmete konkretne mjere protiv društva »Telemach« d.o.o. Sarajevo i »BHB Cable Tv« d.o.o. Lukavac, i druge vama poznate kompanije, koje u znatnoj mjeri, neovlašteno koriste državnu imovinu, elektrostubove, bez plaćanja propisane naknade od 4,75KM po stubu, mjesečno.

Jasno smo napisali da ste tek imenovani na funkcije i da niste znali za tu krađu te da ne možete biti odgovorni za nepreduzimanje mjera za nešto za što niste znali.

Danas je drugačije. I to iz razloga što ste znali da se neovlašteno koristi državna imovina, bez plaćanja propisane naknade, odnosno da se krade državni novac. Znali ste ko, gdje i kako ga krade. Pozvali smo vas da kod nadležnih institucija, sudova i tužilaštava, preduzmete mjere da se korist koja je stečena neovlaštenim korištenjem traži putem suda. Šta ste vi napravili do danas? Ništa od onoga što ste morali napraviti.

Morali ste, a istovremeno niste:

1) Na nadležnim kantonalnima sudovima uložiti tužbe protiv društva »Telemach« d.o.o. i »BHB Cable TV« d.o.o. i drugih, jer su zadnjih pet godina neovlašteno koristili stubove Elektroprivrede te time oštetili Elektroprivredu BiH i posredno budžet ( kao vlasnika), za iznos izračunat prema formuli: 60 mjeseci x broj stubova x 4,75KM.

Ukupan iznos tužbi sa zakonskim kamatama je morao biti do 40.000.000,00KM (četrdeset miliona konvertibilnih maraka).

2) Na kantonalnim odnosno nadležnom Federalnom tužilaštvu morali ste uložiti krivičnu prijavu protiv društva »Telemach« d.o.o. i »BHB Cable TV« d.o.o. i drugih, kao pravnih lica, kao i krivičnu prijavu protiv odgovornih lica u tim pravnim licima, jer su neovlaštenim korištenjem tuđe imovine u zadnjih deset godina, u gore pomenutiom iznosu, oštetili Elektroprivredu BiH.

3) Uložiti krivičnu prijavu protiv vaših prethodnika koji su znali a nisu preduzeli potrebne mjere da se naplati šteta od neovlaštenog korištenja.

4) Tražiti blokadu poslovanja kod Regulatorne agencije za komunikacije BiH za pomenuta društva, jer djelatnost vrše ukradenim osnovnim sredstvima, što se ne smije.

5) Tražiti od nadležnog tužioca da traži oduzimanje imovine društava, stečene krivičnim djelom, nakon što se namiri šteta Elektroprivrede BiH.

Znali ste za navedena krivična djela, o njima ste bili pisano obaviješteni, imate pravnu službu i niste učinili ništa.

Učinili ste, a niste smjeli:

Umjesto da ste izvršili ono što ste morali ( gore navedeno ), vi ste ste se ponašali potpuno suprotno.

Ušli ste u pregovore sa navedenim društvima da bi isposlovali nove, ugodnije uslove korištenja stubova samo za ta dva društva, a istovremeno niste zahtijevali poravnavanje obaveza za prethodni period, što bi morao biti ključni uslov pregovora.

Ovako ste vi dozvolili i dozvoljavate nekome da koristi vaša osnovna sredstva bez obaveze da plati neovlašteno korištenje. Opšte poznato je da ako vam neko ne plati struju u iznosu od 10,00KM, vi mu zabranite dalje korištenje vaše usluge, do izmirenja dugovanja. To je u skladu sa vašim pravilima poslovanja. U vašim pravilima poslovanja je određeno i sljedeće:

Ako uočite nekoga u neovlaštenom korištenju vaše usluge, naplatit ćete mu tu uslugu najmanje za godinu dana unazad, po maksimalnoj cijeni potrošnje. Tako neko ko je tri mjeseca neovlašteno koristio električnu energiju za jednu sijalicu mora platiti godinu dana unazad potrošnju od 25 ampera, što iznosi 20 puta više nego što je u stvarnosti potrošio.

Kako to da društvu »Telemach« d.o.o. nećete da uzmete ni ono što je koristio, a drugima uzimate po 20 puta više nego što su koristili?

Ovo vam ne pišemo da biste »Telemach« d.o.o. obračunali jednu godinu unazad, kako bi to neki od vas željeli (da naplate samo to a ne za svih pet i više godina ).

Dokazi se mogu jednostavno dobiti iz baze podataka od kada navedene kompanije imaju korisnike na adresama a nemaju svoju infrastrukturu, jer koriste stubove na tim lokacijama i to se vidi na osnovu ispostavljenih računa korisnicima BHB-a i Telemacha, do mjeseca precizno koliko dugo su neovlašteno koristili vaše usluge.

Kako je potpuno jasno da vaš upravni odbor svojim aktivnostima radi na prikrivanju krivičnog djela koje su počinili Telemach i vaši prethodnici, te sada još pregovara u vezi ugovora sa Telemachom, koji ne predviđa naplatu zaostalih obaveza u punom iznosu, smatramo da vaše radnje predstavljaju krivično djelo, kojim se nanosi šteta Elektroprivredi u iznosu do 40 miliona konvertibilnih maraka, a Telemachu korist u istom iznosu (korist Telemachu i BHB-u je daleko veća od štete koju su nanijeli Elektroprivredi ).

Pozivamo vas da, najkasnije u roku od petnaest dana po prijemu ovog dopisa, nas obavijestite o sljedećim preduzetim mjerama:

* Da ste uložili krivične prijave protiv pravnih lica »Telemach« d.o.o. i »BHB Cable TV« d.o.o. i drugih, kao i protiv odgovornih lica u pravnim licima, za neovlašteno korištene imovine

Elektroprivrede, čime su stekli nezakonitu milionsku korist u iznosu do 40.000.000,00KM, a Elektroprivredi BiH prouzrokovali štetu u istom iznosu.

* Da ste uložili tužbe na nadležnim sudovima za naplatu te štete u zadnjih pet godina, a nadležno tužilaštvo obavijestili da ćete štetu za period stariji od pet godina zbog zastare ostvarivati nakon što Tužilaštvo riješi krivičnu prijavu, nakon čega po prijemu obavijesti Tužilaštva dobijate rok od tri mjeseca za ulaganje tužbe za naknadu štete, koja je za parnični postupak već zastarila.

* Da ste poslali obavijest RAK-u da društva »Telemach« d.o.o. i »BHB Cable TV« d.o.o. neovlašteno koriste stubove Elektroprivrede BiH, u kojoj ste naveli i područja gdje se to dešava.

* Da ste uslovili društva »Telemach« d.o.o. i »BHB Cable TV« d.o.o. da ugovore o korištenju stubova mogu dobiti nakon što namire štetu za neovlašteno korištenje imovine u zadnjih pet godina, čime koristite svoje pravo za obustavu usluge do izmirenja obaveza.

* Da odštetni zahtjev obuhvati i uključi prijedlog za utvrđivanje visine štete putem vještaka elektro i ekonomske struke, koji će utvrditi tačan broj korištenih stubova i period korištenih stubova za svako stubno mjesto na osnovu datuma aktivacije usluge KTV korisnika, prvi izdati račun. Ovom metodom se može utvrditi obim zloupotrebe tačno do u mjesec.

Dodatno vas želimo upozoriti da kao operatori, konkurenti Telemacha, zbog ovakvog vašeg postupanja trpimo nelojalnu konkurenciju, gdje se na tržištu suprostavljamo nekome ko je od vas dobio poklon od 40.000.000,00KM.

Zbog nejednakih uslova iste probleme imaju i drugi operateri, pored ostalih i BH Telecom, kojima se ovakvim postupanjem nanosi direktna šteta.

Nismo naivni i znamo da neki od vas ove nezakonite radnje guraju kao prijedlog a drugi skrivaju glavu u pijesak i tako daju podršku.

Trebate znati da će Tužilaštvo izuzeti vaše zapisnike te će se tako utvrditi ko je tražio i podržavao izvršenje ovih nezakonitih radnji, što pretpostavlja to da je taj neko profitirao od ovog bezakonja.

Molimo vas da nas u roku od petnaest dana obavijestite o traženom, u suprotnom ćemo smatrati da su se gore navedena djela izvršila, zašto ćemo protiv vas (kao saučesnika i organizatora) uložiti krivičnu prijavu zbog prouzrokovanja štete Elektroprivredi, jer imate u rukama sve mehanizme da to spriječite, a ako to niste spriječili onda ste krivično odgovorni.

Prema nama dostupnim informacijama do današnjeg dana niste preduzeli niti jednu mjeru da naplatite nelegalno korištenje stubova za protekli period (čime ste vi direktno prouzrokovali štetu Elektroprivredi), čak suprotno, imamo informacije da dogovarate određene beneficije Telemachu, bez da bi o mogućim beneficijama (sniženju cijene) obavijestili preostalih 60 operatora u državi.

S poštovanjem,

Prilog:

* Dopis upućen JP Elektroprivreda od 04.04.2016.godine

* Krivična prijava broj: 22-89/14 od 23.09.2014.godine

Dostavljeno:

* na znanje svim poslanicima Parlamenta FBiH

„Elta-MT“ d.o.o. Tuzla

„TXTV“ d.o.o. Tuzla

„Elkatel“ d.o.o. Tuzla

Slobodna Bosna