Home » EU: Parlamentarna skupština BiH treba da preuzima odgovornost i usvaja reforme

EU: Parlamentarna skupština BiH treba da preuzima odgovornost i usvaja reforme

Evropska unija podsjeća da se izvršna ovlaštenja visokog predstavnika trebaju koristiti isključivo kao krajnja mjera protiv nepopravljivih nezakonitih radnji, navodi se u izjavi glasnogovornika Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, povodom odluke visokog predstavnika Christiana  Schmidta o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

Navodi se da EU očekuje od domaćih vlasti da provedu potrebne reforme kojima će se osigurati da se izbori provode u skladu s evropskim standardima kroz primjenu preporuka OSCE/ODIHR-a i relevantnih preporuka Venecijanske komisije, kao i da osiguraju transparentnost finansiranja političkih subjekata.

– EU je izrazila snažnu preferenciju da Parlamentarna skupština BiH bude ta koja preuzima odgovornost i usvaja ove reforme, kao što su se lideri koalicije na nivou BiH obavezali da će učiniti i to blagovremeno radi primjene na oktobarskim lokalnim izborima.

EU ističe da je visok stepen međunarodne supervizije nespojiv s evropskom budućnošću BiH i očekuje od svih aktera da se ponašaju odgovorno i pokažu suzdržanost u narednom periodu – naglašava se u izjavu.

Dodaje se da, nakon odluke Evropskog vijeća za otvaranje pristupnih pregovora, EU nastavlja raditi s domaćim vlastima kako bi se ostvarili iskoraci na evropskom putu.