Home » Fadil Novalić obrazložio zašto je prekinuo sjednicu Vlade FBiH

Fadil Novalić obrazložio zašto je prekinuo sjednicu Vlade FBiH

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić je na pres-konfereciji obrazložio da je sjednicu Vlade od 8. februara prekinuo u momentu kada je, na prijedlog ministrice finansija Jelke Milićević, trebalo da bude razmatrano poništenje javnog konkursa za izbor direktora i zamjenika direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Na prekid sjednice premijer se, kaže, odlučio jer je želio da zaštiti principe javnosti, zakonitosti i transparentnosti rada Vlade.

– Na to me je obavezivao Poslovnik o radu Vlade FBiH, koji u članu 10 jasno utvrđuje da premijer, pored ovlasti utvrđenih Ustavom Federacije i zakonom, osigurava javnost, zakonitost i transparentnost rada Vlade. To je bio osnovni razlog jer moram priznati da nisam bio uvjeren da je u slučaju prijedloga ove tačke zakon ispoštovan. Vlada Federacije BiH je 15. 6. 2017. godine donijela odluku o raspisivanju javnog natječaja za direktora i zamjenika direktora Porezne uprave FBiH i zadužila Agenciju za državnu službu i Ministastvo finansija da u skladu s propisanim nadležnostima provede ovu proceduru. Naime, direktor i zamjenik direktora Poreske uprave po svom statusu su rukovodeći državni službenici. Agencija za državnu službu je, postupajući u skladu s ovom odlukom Vlade FBiH, a po članu 31. Zakona o državnoj službi FBiH, konkurs raspisala 13.10.2017. godine. Istovremeno je Ministarstvo finansija u sastav komisije za izbor ovih rukovodilaca imenovalo dva člana iz ovog ministarstva i jednog zamjenskog člana, dok je Agencija za državnu službu predložila jednog člana s federalne liste eksperata. Treba istaći da je na navedni sastav komisije, u toku postupka došla samo jedna žalba, koju je Odbor za žalbe Federacije BiH odbio kao neosnovanu. Interesantno je da se kandidat koji se žalio kasnije uopšte nije pojavio na obavezujućim ispitima znanja – kazao je premijer novinarima.

Jedini kandidat koji je položio eliminatorni pismeni ispit je Šerif Isović, o čemu je stigla obavijest iz Agencije za državnu službu, napomenuo je Novalić.

Listu uspješnih kandidata, s prvorangiranim Šerifom Isovićem, Agencija za državnu službu je dostavila Federalnom ministarstvu finasija 24.12.2017. i od tada iz ovog ministarstva nije bilo nikakve reakcije ni postupanja po navedenom postupku.

Prema Zakonu o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave, Porezna uprava djeluje u sastavu Federalnog ministarstva finansija, tako da je ministrica (Jelka Milićević) po zahtjevu Agencije za državnu službu, bila obavezna Vladi predložiti rezultat konkursne procedure, napominje također federalni premijer.

– Ovakav prijedlog iz Ministarstva finasija nikada nije došao nego je na naše zaprepaštenje, kao dopuna dnevnog reda na samoj sjednici Vlade FBiH (8. februara), došao potpuno suprotan prijedlog. Prijedlog je bio da se poništi konkursna procedura s obrazloženjem da po okončanju konkursne procedure nisu ispunjeni uvjeti za izbor i imenovanje direktora i zamjenika direktora Porezne uprave FBiH. To što se sada u javnosti špekulira da se izbor direktora uslovljava tim da niti jedan kandidat nije zadovoljio uslove da bude zamjenik, apsurdno je i pravno neutemeljeno. Takođe je netačno da je bio u pripremi prijedlog za ponovno imenovanje istih kandidata za vršioce dužnosti na period od 90 dana. Prijedlog za imenovanja je bio bez imena, ministri su na samoj sjednici dobili prijedloge bez imena – kazao je Novalić pozivajući se na dokumente koji su podijeljeni novinarima uoči pres-konferencije, a dokazuju ove njegove navode.

  Željko Komšić i Denis Bećirović vode nakon prebrojanih 85 posto glasova

Novalić je, kaže, odlučio da, braneći javnost, zakonitost i transparentnost, zbog čega je prekinuo sjednicu Vlade, i novinari dobiju sve dokumente vezane za ovu spornu tačku dnevnog reda Vladine sjednice od 8. februara.

Objašnjavajući zašto ta sjednica nije mogla biti nastavljena, pojasnio je da Ustav propisuje da su zamjenici premijera mjerodavni za vršenje dužnosti premijera kad on nije u mogućnosti obavljati svoju funkciju ili kada je mjesto premijera upražnjeno dok novi ne preuzme dužnost.

Ove odredbe dalje su razrađene u Zakonu o Vladi Federacije BiH, u kojem je navedeno da zamjenici premijera, odnosno predsjednika Vlade, pomažu premijeru u obavljanju njegovih poslova. U slučaju odsutnosti premijera ili u drugim slučajevima, kad premijer nije u mogućnosti obavljati dužnost, zamjenjuje ga jedan od zamjenika kojeg on odredi.

– U ovom slučaju, ja nisam nikoga odredio da me zamjenjuje. Toliko o tome je li sjednica mogla biti nastavljena ili nije. Da ponovim, premijer na posljednjoj sjednici nije bio odsutan niti spriječen da obavlja svoje dužnosti niti je odredio bilo kojeg od zamjenika da nastavi sjednicu – Novalićeve su riječi.

Nadzor nad provođenjem Zakona o državnoj službi, rekao je također, vrši Ministarstvo pravde, a još 2012. godine je dalo mišljenje da javni konkurs može biti poništen samo ukoliko za to postoje opravdani razlozi te ukoliko je taj zahtjev podnesen prije ispita općeg znanja kojeg provodi Agencija.

– Kao premijer, nastojim od početka da Vlada nastavi svoje opredjeljenje da u javnoj službi upošljava stručne, sposobne i neovisne kadrove ili profesionalce. Nemojte zaboraviti da smo u saradnji s Centrom civilnih inicijativa i Transparenci international izmjenili Zakon o radu 2017. godine u kojem smo se jasno opredijelili za principe transparentnosti u zapošljavanju na svim nivoima i u svim javnim ustanovama i preduzećima s jednim jedinim ciljem – doći do sposobnih. Od tih principa ne možemo odustati pogotovo kada je riječ o ovako bitnoj instituciji poput Porezne uprave koja brine o finsansijskoj stabilnosti države. Sada mi je potpuno jasna intencija MMF-a od početka, koja je i jedna od tačaka Reformske agende, da Porezna uprava bude poput Uprave za indirektno oporezivanje koja je izašla iz okvira Carinske uprave, a sada je samostalna. Tako i Porezna uprava treba biti neovisna – kazao je federalni premijer.

Na novinarsko pitanje ko i zašto “ruši” Isovića, odgovorio je da to čine oni kojima ne odgovara profesionalan rad.

Isović, nažalost, nije imao razumijevanja svih u samoj Vladi, zaključio je Fadil Novalić dodajući da se Šerif Isović, nakon svih ovh događaja, obratio sudu i da on (premijer) neće više stavljati tu tačku dnavenog reda do sudske odluke.

Inače će Vlada FBiH nastaviti s radom iduće sedmice budući da se seli iz sadašnjih prostorija u druge, kazao je premijer Federacije BiH.

Fokus.ba