Home » FBiH finansira cijelu državu?!

FBiH finansira cijelu državu?!

Političke stranke iz FBiH zahtijevaju da MMF izvrši analizu kompletnog sistema prikupljanja i raspodjele prihoda od indirektnih poreza. Iako trenutno ne postoji naznaka ko je kriv za ovu situaciju, a postoji i mogućnost sistemske greške, traži se konačno objašnjenje ovog problema.

Često ponavljana izjava da “Republika Srpska finansira državu Bosnu i Hercegovinu“, iako u suprotnosti sa zvaničnim podacima, prihvaćena je istina među političkim vodstvom manjeg bh. entiteta.

Predsjednik RS-a Milorad Dodik je tako na nedavno održanom Ekonomskom forumu Jahorina 2016. kazao da je entitet kojim predsjedava za finansiranje državnih institucija od rata pa do 2016. izdvojio čak 5,6 milijardi KM. Ovdje prvenstveno misli na prihode od indirektnih poreza, ali podaci do kojih je došao Faktor ukazuju na to da se kompletan državni budžet finansira iz dijela novca koji Uprava za indirektno oporezivanje BiH (UIO) ne vrati Federaciji BiH, dok se RS-u vrati skoro identičan iznos uplaćenog poreza.

4,4 milijarde iz FBiH

Prema podacima iz 2015. godine, na račun UIO su firme i institucije iz FBiH na ime indirektnih poreza uplatile oko 4,4 milijarde KM. Iz RS-a je uplaćeno 1,7 milijardi KM, a iz Distrikta Brčko 126 miliona KM.

Istovremeno je kroz raspodjelu prihoda od indirektnih poreza FBiH vraćeno 2,8 milijardi KM, RS-u 1,4 milijarde KM, a Distriktu Brčko 155 miliona KM. Firmama i općinama u FBiH je također izvršen povrat poreza u iznosu od 650 miliona KM, u RS-u je povrat na nivou od 299 miliona KM, a u Brčkom 30 miliona KM.

Evidentno je da je RS-u, kroz raspodjelu poreskih prihoda i povrat poreza, vraćen iznos novca koji je skoro identičan uplaćenom. U slučaju FBiH nastaje manjak oko milijardu KM, jednak iznosu budžeta državnih institucija, jer je ovaj entitet u zajedničku kasu uplatio 4,4 milijarde KM a od UIO je nazad dobio oko 3,4 milijarde KM.
Dramatična razlika u iznosu uplaćenog i dobijenog novca od indirektnih poreza, a što je trend koji je prisutan još od 2006. godine, svoje objašnjenje će dobiti u vidu analize Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

Kako Faktor saznaje, političke stranke iz FBiH zahtijevaju da MMF izvrši analizu kompletnog sistema prikupljanja i raspodjele prihoda od indirektnih poreza. Iako trenutno ne postoji naznaka ko je kriv za ovu situaciju, a postoji i mogućnost sistemske greške, traži se konačno objašnjenje ovog problema.

To pitanje je aktuelizirano i na posljednjih par susreta sa MMF-om pri čemu je traženo da se kompletan poreski sistem na državnom nivou redizajnira.

Imajući u vidu da je nesrazmjer između uplaćenog iznosa indirektnih poreza i novca koji FBiH dobije raspodjelom sa računa UIO prisutan posljednjih 10 godina, dolazi se do zaključka prema kojem je FBiH od 2006. do sada državu finansirala sa oko 10 milijardi KM.

Pomoći privredi

Time je opovrgnut argument Dodika da “RS finansira državu“. Naprotiv, manji bh. entitet profitira od raspodjele novca od indirektnih poreza uprkos stagnirajućoj ekonomiji. Politički i ekonomski mudrije bi bilo da Dodik podrži napore privrednika da se reformiše sistem naplate indirektnih poreza, i posebno PDV-a, na način da se porez plati po naplati, a ne izdavanju fakture. Ovaj problem, kao i niz drugih, muči firme iz RS-a kao i one iz FBiH. Ali umjesto konkretnih koraka, privredi se i dalje servira teza o ugroženosti RS-a koji “finansira državu“ i “izdajnicima iz Saveza za promjene“. Teško da će to donijeti boljitak kako RS-u tako i državi.

Podaci za 2015. godinu

4,4 milijarde KM uplaćeno na račun UIO iz Federacije

1,7 milijardi KM uplaćeno na račun UIO iz Republike Srpske

126 miliona KM uplaćeno na račun UIO iz Distrikta Brčko

Raspodjela prihoda od UIO u 2015.

2,8 milijardi KM od indirektnih poreza vraćeno FBiH

1,4 milijarde KM od indirektnih poreza vraćene RS-u

155 miliona KM od indirektnih poreza vraćeno Distriktu Brčko.

(A. Perčo/ Fakor.ba/Foto: I. Šebalj)