Home » Federacija BiH dužna 80,9 miliona KM za tužbe iz radnih odnosa

Federacija BiH dužna 80,9 miliona KM za tužbe iz radnih odnosa

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici u Mostar prihvatila informaciju Federalnog ministarstva financija o ukupnom iznosu sudskih presuda i rješenja o izvršenju po osnovu tužbi iz radnih odnosa uposlenih u federalnim tijelima uprave u razdoblju 2009.-2017. godina.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo financija da pri planiranju Proračuna FBiH za 2019. godinu na ekonomskim kodovima s kojih se izvršavaju sudske presude i rješenja o izvršenju, kao i zateznih kamata i troškova spora, planiraju ukupno 40 miliona maraka sredstava u odnosu na ukupno zaprimljene presude i rješenja o izvršenju po pojedinim proračunskim korisnicima, a temeljem pokazatelja koje su mu dostavili proračunski korisnici, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Federalno ministarstvo pravde, Federalno pravobraniteljstvo i Ured premijera Federacije BiH zaduženi su da imenuju predstavnike koji će, u suradnji s predstavnicima Federalnog ministarstva financija, Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, sačiniti prijedloge izmirivanja ukupnih iznosa presuda i rješenja o izvršenju po osnovu tužbi, a jedno od mogućih rješenja je i pregovaranje o izvansudskoj nagodbi, odnosno odustajanje od isplate kamata.

Proračunski korisnici, također je zaključila Vlada FBiH, ne mogu planirati sredstva za izmirivanje sudskih presuda i rješenja o izvršenju po osnovu tužbi iz radnih odnosa zaposlenih u federalnim organima uprave na način da budu reducirana sredstva na odgovarajućim tekućim i kapitalnim transferima.

Federalno ministarstvo financija je, tijekom pripreme Proračuna FBiH za 2019. godinu, zatražilo od svih proračunskih korisnika dostavljanje tabelarnog pregleda podataka za sudske presude i rješenja o izvršenju za razdoblje 2009. – 2017. godina.

Nakon što su prikupljeni podaci od svih proračunskih korisnika i provedene analize, konstatirano je da ukupan iznos presuda s pripadajućim zateznim kamatama i troškovima spora iznosi 80.952.535 maraka (glavnica 43.503.500 maraka, zatezna kamata 27.074.094 maraka, troškovi spora 7.466.461 maraka i zatezna kamata na troškove spora 2.908.480 maraka).

Dokumentom okvirnog proračuna za razdoblje 2019.-2021. godina utvrđeni su limiti koji su omogućili da proračunski korisnici kroz svoje proračunske zahtjeve za 2019. godinu planiraju sredstva za presude i rješenja o izvršenju. Taj okvir sredstava je različit i kreće se od 20 posto do 100 posto ukupnog iznosa.

Neki proračunski korisnici poduzeli su određene mjere, prvenstveno štednje, te su reducirajući sredstva na drugim ekonomskim kodovima planirali sredstva za presude i rješenja o izvršenju. Na tom osnovu je u radnoj verziji Proračuna za 2019. godinu planirano ukupno 33.096.367 maraka.

akta.ba