Home » Federalna vlada odobrila više od 7,5 miliona KM za razvoj poduzetništva i obrta u FBiH

Federalna vlada odobrila više od 7,5 miliona KM za razvoj poduzetništva i obrta u FBiH

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta donijela dvije odluke u ukupnom iznosu od 7.540.000 KM namijenjenih za razvoj poduzetništva i obrta u Federaciji BiH.

Jednom od odluka usvojen je Program utroška dijela sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom FBiH za 2023. godinu ovom ministarstvu, u ukupnom iznosu od 6.540.000 KM. Riječ je o grant sredsvima koja će se raspoređivati za projekte utvrđene Programom.

Imajući u vidu da je malo i srednje poduzetništvo pokretačka snaga na putu razvoja privrede Federacije BiH, ministarstvo će i u ovoj godini realizovati više aktivnosti s ciljem unapređenja razvoja sektora male privrede. Ciljevi su jačanje konkurentnosti subjekata male privrede putem razvoja poduzetničke infrastrukture, a posebno kroz tehnološku modernizaciju njihovih poslovnih procesa, uvođenje međunarodnih standarda kvalitete, digitalne transformacije u poslovanju, cirkularne ekonomije i poboljšanje energijske efikasnosti u skladu s tranzicijom ka zelenoj i digitalnoj ekonomiji.

Očekivani rezultati ovog programa su povećanje ukupnih prihoda sektora, zaposlenosti i izvoza, te pokretanje inovativnih start-upa, kao i povećanja konkurentske sposobnosti MSP-a. U okviru programa utroška dodjelom grant sredstava planiraju se sufinansirati projekti podrške razvoju poslovne infrastrukture, kao i različiti projekti pomoći uspostave i rasta malih i srednjih preduzeća.

Tako je općinama i gradovima planirano 2.000.000 KM za poduzetničke zone, dok subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima iznose 4.540.000 KM za poticaj razvoju obrta i novoosnovanim subjektima male privrede, kao i jačanje konkurentnosti MSP-a.

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisat će javni konkurs za dodjelu grant sredstava u Službenim novinama Federacije BiH i dnevnim novinama, te na web stranici Ministarstva.

Drugom danas donesenom Odlukom odobren je utrošak sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2023. godinu za realizaciju Programa „Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta“ u iznosu od 1.000.000 KM. Ova sredstva plasirat će se putem Razvojne banke FBiH na revolving osnovi, a kreditni poticaji će se dodjeljivati na period do sedam godina, s grejs periodom do dvije godine i kamatnom stopom od 0,9 posto, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.