Home » Fojnica: Okrugli stol o zapošljavanju invalida u FBiH

Fojnica: Okrugli stol o zapošljavanju invalida u FBiH

Iako je Bosna i Hercegovina ratifikovala Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom Ujedinjenih naroda 2010. godine, sveukupni položaj osoba sa invaliditetom je izuzetno težak. Jedan od največih problema sa kojim se suočavaju osobe sa invaliditetom u Federaciji je zapošljavanje. Rijetke su firme koje se odluče da angažuju osobu sa umanjenom radnom sposobnošću, a jedna od takvih je “Apel promet” Travnik koja je formirana u okviru Saveza RVI Srednjobosanskog kantona.

Travničanin Amir Žužić diplomirani je ekonomista. Iako je 60 postotni invalid, ne čekajući milost društva,  Amir je odlučio da se bori za svoju budućnost. Upisao je ekonomski fakultet vjerujući da će, nakon završetka studija, uspjeti naći posao u struci. Ubrzo nakon diplomiranja, Amirov san postao je java, angažovan je kao ekonomista upravo preduzeću Apel promet iz Travnika.

zuzic-apel promet
Žužić: Ostvario svoj cilj
  • Uspješno sam završio, uspješno sam se zaposlio. Nisam puno vremena proveo na birou tako da sad sam zadovoljan sa svim, sa svojim životom kako mogu u budućnosti i dalje napredovati, obezbijediti sebi porodicu i bolju budućnost. Svima bih preporučio da se bore za svoje ciljeve, bez obzira što imaju umanjenu radnu sposobnost, poručuje Amir Žužić.

 

Osim ovog mladog ekonimiste, u ovom preduzeću  zaposlene su još 22 osobe sa umanjenom radnom sposobnošću. U Apel prometu ističu da su veliku podršku imali od Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Federaciji.

ekrem julardyija
Julardžija: Fond mnogo pomogao u zapošljavanju invalida
  • Formiranjem ovog Fonda došlo je i do drastičnog povećanja broja radnika u okviru našeg društva tako da, evo maloprije sam istakao da imamo 25 uposlenih radnika sa ciljem da u dogledno vrijeme povećamo još broj radnika i da to na kraju krajeva sve budu osobe sa invaliditetom. Također se nadamo da će u budućnosti u upravljačkim strukturama Fonda biti i predstavnici RVI koji će raditi na izmjenama zakona koje bi se odnosile na smanjivanje praga invaliditeta, koji ulaze u programe podsticaja od strane Fonda, sa trenutnih 60 na 50 % čime bi veliki dio populacije RVI mogao konkurisati na programe zapošljavanjai samozapošljavanja invalida u Federaciji, ističe Ekrem Julardžija, predsjednik Saveza RVI SBK.

Prema zakonu svaka firma na zaposlenih 15 radnika dužna je zaposliti jednu osobu sa invaliditetom, ili u suprotnom plaćati poseban doprinos u Fond za zapošljavanje ovih osoba. Tu obavezu u Federaciji izvršava tek nešto više od 11% posodavaca.

O mogućim načinima efektnije naplate ovih doprinosa, kao i eventualnim izmjenama zakonske regulative i smanjenja granice invaliditeta za odobravanje podssticaja sa 60 na 50%,  bilo je govora na konferenciji koju su u Fojnici organizirali predstavnici RVI Federacije i Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u kojem ističu da je nužno da nadležni organi učine dodatne napore u većoj naplati doprinosa za zapošljavanje invalida.

ahmet baljic-fond
Baljić: Poboljšati naplatu doprinosa u Fond
  • Tada bi pričali o znatno moćnijem i znatno jačem fondu koji bi mogao biti jedan kvalitetan suport upravo ovoj populaciji koja je danas ovdje prisutna u dijelu koji se odnosi na samozapošljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Vjerujem da ćemo imati podršku nadležnih institucija u povećanju stepena naplate, odnosno poštivanja Zakona, od strane poslodavaca Federaciji, navodi Ahmet Baljić, direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u FBiH.

Na sastanku u Fojnici bilo je govora i o izmjenama Zakona iz oblasti socijalne zaštite koje bi omogućile da u programima poticaja zapošljavanju učestvovale i osobe sa stepenom invaliditeta od 50% što u dosadašnjoj praksi nije bilo moguće.

delic-rvi federacije
Delić: Neophodna izmjena Zakona u oblasti podsticaja zapošljavanja invalida
  • Mi se nadamo da ćemo uspjeti izlobirati izmjene zakona da na programima zapošljavanja invalida mogu učestvovati i osobe sa 50 % invaliditeta, umjesto kao do sada tek sa 60% i više, te bi na taj način riješili veliki problem populacije RVI koji su u najvećoj mjeri 50% invalidi i nisu u prilici da konkurišu na ove programe i samim tim teže dolaze do zaposlenja. Mi u Savezu RVI FBiH smo taj zadatak sebi stavili u prioritete rada u narednom periodu, istakao je Esad Delić, predsjednik Saveza RVI FBiH.

 

U posljednjih 15 mjesici sredstvima Fonda zaposleno je ukupno 800 osoba sa invaliditetom. Uskoro će biti raspisan javni poziv za samozapošljavanje i zapošljavanje ove populacije od kojeg se očekuje zapošljavanje novih 300 osoba sa umanjenom radnom sposobnošću u Federaciji.

Redakcija