Home » Generalna skupština UN-a danas razmatra rezoluciju o Srebrenici: Civilizacijski korak ka istini i pravdi » Generalna skupština UN