Home » Građani BiH ne znaju svoja potrošačka prava, a već 15 godina su im zakonom zagarantovana » potrošačka prava