Home » Hasanica: Finalni produkt obrazovanja na Ekonomskom fakultetu UNZE je osoba koja je spremna da preuzme odgovornost

Hasanica: Finalni produkt obrazovanja na Ekonomskom fakultetu UNZE je osoba koja je spremna da preuzme odgovornost

O uslovima studiranja na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici arzgovarali smo sa Tarikom Hasanicom,  predsjednikom Unije studenata Ekonomskog fakulteta UNZE.

  1. Zašto je Vaš izbor bio Ekonomski fakultet UNZE?                                                  – Postoji više faktora koji su doprinjeli odluci da upišem Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici, počevši od činjenice da sam oduvijek uživao u rješavanju problema, kako matematičkih, tako i drugih. Ekonomija, po prirodi svog izučavanja, se oduvijek bavila što svakodnevnim dešavanjima, tako i historijski i civilizacijski bitnim pitanjima. Sama pomisao da loše stvoren ekonomski sistem može dovesti državu u propast, a podjednako tako, dobro osmišljen ekonomski sistem može prouzrokovati procvat društva, mi je govorilo da moram razumjeti u kakvom okruženju se nalazim, i kako mogu doprinjeti poboljšanju istog. Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici mi je nudio sve to, i više.

 

  1. Kako ste se informisali o uvjetima i pojedinostima studiranja na EF UNZE prije konačne odluke da upišete ovaj fakutet?                                                               – Imajući u vidu da je većina informacija o fakultetima Univerziteta u Zenici dostupna putem oficijelnih stranica, tu je i započela moja potraga za pravim fakultetom. Uveliko je pomoglo što je Univerzitet u saradnji sa Unijom studenata svake godine organizovao projekat pod nazivom “Dani otvorenih vrata” kroz koji se pozivaju učenici srednjih škola da posjete prostorije fakulteta i porazgovaraju sa trenutnim studentima, a i osobljem fakulteta. Tu naravno u igru dolaze i socijalne mreže, te razgovori i sa prijateljima i poznanicima, što mi je pomoglo da stvorim kompletniju sliku o uvjetima, pojedinostima i sadržaju studijskih programa na Ekonomskom fakultetu.
  2. Kako ocjenjujete uvjete studiranja na EF UNZE?                                                    – Od prvog dana studiranja do danas, uvjeti studiranja na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici su se samo poboljšavali. Od stalne modernizacije nastavnog plana i programa, uvođenja novih predmeta i sadržaja, renoviranja zgrade Ekonomskog fakulteta i uvođenja opreme koja dolikuje digitalnom dobu u kojem živimo, pa sve do napora menadžmenta fakulteta i Univerziteta da omogući što više kvalitetnih partnerstava i saradnji, i mogućnosti usavršavanja, osjećam da me Ekonomski fakultet pripremio za sve naredne izazove, ne samo poslovne nego i životne. Omogućeno mi je bilo da u isto vrijeme budem kreativan i domišljat, a i da ponekad postavljam naivna pitanja, da budem student u pravom smislu te riječi, a ujedno i da me se posmatra kao ozbiljnu osobu koja preuzima veliku odgovornost na sebe.

 

  1. Kako ocjenjujete kvalitet predavanja profesora?                                                    – Rekao bih da je kvalitet predavanja izuzetno dobar. Način na koji profesori predaju studentima znanje su raznovrsni koliko i osobe koje predaju, ali metodološki govoreći, za svaki novi koncept se odvoji dovoljno vremena da se shvati, primjeni a zatim uvrsti u već naučeno gradivo. Ovakav način predavanja nalikuje izgradnji niza stepenica, svaka od svoje važnosti, koja na kraju dovodi do trenutka kada možemo imati savršen pregled problematike.

  1. Koliko Vama kao studentu znače predavanja stranih profesora, kao i dolazak kolega sa fakulteta iz drugih zemalja?                                                                    – Predavanja stranih nastavnika su jedan od temelja same akademske zajednice. Svaki Univerzitet u svijetu bi morao da poziva strane nastavnike da održavaju predavanja. To je, bez iznimke, najbolji način da studenti saznaju o inovativnim, kontroverznim i domišljatim rješenjima koja dolaze iz drugih krajeva zemlje, regiona ili svijeta. Ekonomski problemi koji se dešavaju u jednoj državi su se neizbježno dešavala i u drugim državama. Ako želimo da razumijemo kako najbolje pristupiti rješavanju takvih problema, onda je to savršena prilika da naučimo na tim primjerima, da usvojimo ili primjenimo to znanje, i svakako da inoviramo i unapređujemo.

 

  1. Da li su vam omogućeni odlasci u druge zemlje kroz programe razmjene studenata?                                                                                                              – Iskreno, ko god je došao na ideju razmjene studenata treba da dobije Nobelovu nagradu za mir. To je jedan od najvećih i najuspješnijih programa u okviru obrazovanja u ljudskoj historiji, i koji je neposredno spojio milione studenata iz svakog dijela svijeta i omogućio masovno naučno i kulturološko ispreplitanje. Univerzitet u Zenici, kao prvi akreditovani a zatim i reakreditovani Univerzitet u Bosni i Hercegovini, je međunarodno priznat Univerzitet, te nam je omogućena razmjena studenata širom Evrope a i izvan, putem Erasmus+, CEEPUS i Mevlana projekata razmjene studenata. Naši studenti su imali mogućnost da provode cijele semestre u toplim zemljama Portugala i Španije, pa preko Francuske, Holandije i Belgije, Njemačke, Litvanije, Estonije, do Turske i drugih zemalja.
  2. Da li ste tokom studiranja imali dodira sa praksom, odnosno da li ste imali priliku posjećivati kompanije u kojima rade ekonomisti?                                       – Naravno da smo imali praksu, a i dodira sa kompanijama u kojim rade ekonomski stručnjaci. U svijetu poslovanja, znanje koje se steče na Ekonomskom fakultetu pokriva svaki aspekt života. Od mikro i makro ekonomije, do računovodstva i menadžmenta kompanijama, projektovanja ekonomskih modela i rješavanja kompleksnih problema, svaki student mora biti spreman i upoznat sa onim što nas čeka po završetku studija.

 

  1. Pandemija je promijenila mnogo toga, pa i način realizacije nastave. Da li ste zadovoljni reakcijom menadžmenta fakulteta po pitanju organiziranja online nastave?                                                                                                                 – Pandemija je prouzrokovala izazov za svaki mogući aspekt života, počevši od toga da je bio svojevrsni poduhvat pa i račune platiti. Ono što je iznenađujuće bilo jest što je menadžment fakulteta a i Univerziteta u Zenici jako brzo reagovao na ovaj izazov, a iznenađujuće je jer je ovo prvi put u našim životima, a i u životima naših roditelja, da se ovako brzo, i na globalnom nivou, desi tako darastična promjena u svakom aspektu naših života. Nije bilo presedana, niko se nije mogao pripremiti, a ipak, predavanja su se nastavila, studenti su nastavili da uče i vježbaju i da komuniciraju sa profesorima i asistentima. Daleko od toga da iz ovog iskustva ne možemo ništa naučiti, naravno da možemo, ali moramo i mi, studenti, imati razumjevanja da su neke stvari nove i iznenađujuće svima, i da je potrebno vremena za prilagođavanje.

 

  1. Po vašem mišljenju, zašto bi jedan mlad čovjek trebao odabrati upravo Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici?                                                             – Činjenica da je ekonomija stara koliko i ljudska civilizacija, od afričkih i mezopotamskih civilizacija, do metropola New Yorka i Tokya, svjedoči potrebi za ekonomistima, osobama koje će u moru informacija pronaći rješnja, i pomoću njih usmjeriti tok društva. Po mom iskustvu, a i iskustvu mojih kolega studenata, Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici omogućava savršenu kombinaciju kreativnosti, propitivanja i eksperimentisanja sa pružanjem znanja, usmjeravanja i preciznosti. Finalni produkt obrazovanja na ovom fakultetu je osoba koja je spremna da preuzme odgovornosti na sebe, i potkrijepi svoj rad znanjem, a da nikada u procesu ne izgubi osjećaj sebe, slobode razmišljanja i entuzijazma.