Home » Hoće li 2024. godine biti povećane penzije u FBiH?

Hoće li 2024. godine biti povećane penzije u FBiH?

U političkim minutama Jutarnjeg programa Federalne televizije u četvrtak, 28. marta, gost je bio direktor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje Halil Subašić koji je govorio o trenutnoj situaciji penzionog Fonda.

Objasnio je da li je penzioni Fond stabilan i imaju li penzioneri razloga za brigu.

“Fond je u potpunosti stabilan dakle likvidan, ne postoji nikakav razlog za brigu. Vi znate da je usvajanjem novog zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, finansijsko poslovanje se vrši preko budžeta. Dakle isplatu penzija vrši budžet te garantuje za njihovu isplatu. Dakle fond je u potpunosti stabilan. Treba spomenuti da je fond PIO uspostavljen na principu međugeneracijske solidarnosti.

To znači da trenutni penzioneri se finansiraju iz plata trenutnih zaposlenih, odnosno da će penzije budućih penzionera upravo biti finansirane iz plata budućih zaposlenih. Naravno takvi fondovi su osjetljivi na određene demografske promjene, ekonomske fluktuacije i političke promjene a to su sve mjere koje Vlada već ima u vidu i aktivno radi na rješavanju tih eventualnih potencijalnih problema a kako bi naravno osigurala dugoročnu održivost i stabilnost”.

Otkrio je da li je fond dugoročno održiv s obzirom na to da se iz budžeta isplaćuju penzije i da imamo sve manje radne snage i priliva.

“Svakako, dakle fond je trenutno stabilan naravno Vlada poduzima sve mjere koje su u njihovoj nadležnosti kako bi osigurala da to bude naravno dugoročno. U tom pravcu, evo vi znate da se priprema upravo reforma fiskalne politike kako bi se suzbila u potpunosti siva ekonomija. Priprema se novi zakon o radu, liberalizira se tržište rada. U tom pravcu možemo pohvaliti napore odnosno aktivnosti koje koalicija preduzela na vlasti, a upravo otvaranje pristupnih pregovora što će sigurno doprinijeti povećanju stranog kapitala. Otvoriti naše domaće tržište ka Europskoj uniji dakle jedna dodatna finansijska injekcija koja će naravno za posljedicu imati i stabilnost fonda PIO kroz veće zapošljavanje i povećanje ekonomske aktivnosti”.

-Dakle nemamo razloga ni vi ni ja za brigu. Zabrinjavajući je podatak da poduzeća koja plaćaju doprinose vam duguju preko 3,5 milijarde maraka čini mi se. Šta se radi na tom polju?-

Poduzeća koja plaćaju doprinose duguju Federalnom zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje 3,5 milijardi KM, na šta dodaje:

“Tako je, podatak je otprilike manje-više istinit. Naravno formiranjem porezne uprave od 2011. godine, porezna uprava je ta koja vrši naplatu poreza i doprinosa. Mislim da poduzimaju aktivnosti na tom planu. Mi smo tu samo kao servis i podrška. Sigurno bi doprinijelo uveliko kad bi se uspjelo realizirati odnosno kad bi uspjeli naplatiti ta takva potraživanja. Evo ja ću samo podsjetiti da budžet fonda PIO za ovu godinu iznosi upravo oko tri i po milijarde KM. Tako da evo veselimo se ukoliko bi uspjeli naplatiti sva ta potraživanja.”

Naglasio je da su najveći dužnici državna preduzeća, ali i neka javna, rudnici, GRAS itd.

Na pitanje hoće li ove godine doći do povećanja penzija, odgovorio je:

“Povećanje penzija se vrši redovno, zato da ga nazivamo redovno usklađivanje. Ono se provodi u skladu sa odredbama zakona o PIU konkretnije član 79 zakona, koji predviđa da se 15. aprila svake godine usklađuju penzije. One se usklađuju dakle u zbiru procenta 50 posto povećanja potrošačkih cijena i 50 posto procenta rasta BDP-a. Naravno podatke o tome daje Federalna agencija za statistiku. S obzirom da nemamo još uvijek kompletne podatke te čekamo podatke za posljednji kvartal prethodne godine. Vlada je upravo imajući u vidu da se radi o penzionerima kao najosjetljivijoj društvenoj kategoriji, već u januaru akontativno dakle privremeno povećale penzije za pet posto. Konačno usklađivanje bit će izvršeno 15. aprila kada budemo imali sve ove parametre koji su potrebni za određivanje konačnog iznosa usklađivanja. Pa ćemo 15. aprila dakle konačno uskladiti iznos penzija“.