Home » Imenovanja Vlade FBiH, u upravi Željeznica Federacije i jedan Zeničanin

Imenovanja Vlade FBiH, u upravi Željeznica Federacije i jedan Zeničanin

Vlada Federacije BiH dala je prethodnu saglasnost Skupštini Energoinvesta d.d. Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva, uime državnog kapitala, zbog isteka perioda na koji su imenovani. Također je data prethodna saglasnost za imenovanje Asima Ibrahimagića, Dženana Imamovića, Zlatana Hadžića i Elnura Salihovića za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva, uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Nakon četiri godine kompletirano je i rukovostvo Željeznica FBIH, a u njemu je u novom sastavu i jedan Zeničanin, 38-godišnji diplomirani pravnik Kenan Alijagić.

Vlada Federacije BiH dala je prethodnu saglasnost Nadzornom odboru JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo za imenovanje članova Uprave – izvršnih direktora ovog javnog preduzeća, na period od četiri godine, i to Marija Kozine (za poslove željezničke infrastrukture), Antonije Musa (za ekonomske poslove), Rešada Mandže (za poslove razvoja i investicija), Kenana Alijagića (za pravne i kadrovske poslove) i Rifata Čabrića (za poslove željezničkog operatera).

Donesene su odluke o raspisivanju javnog konkursa i utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo, te utvrđen tekst ovog javnog konkursa.

Nakon što je dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za razrješenje dužnosti člana Uprave – izvršnog direktora za ekonomsko-finansijske poslove, Vlada Federacije BiH je dala prethodnu saglasnost NO za imenovanje Ivana Brkića za vršioca dužnosti člana Uprave društva, do isteka mandata ostalih članova koji je započeo 26. maja 2017. godine.

Vlada je dala saglasnost na Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine – Pazarić, zbog isteka privremenog imenovanja, koje je donio federalni ministar rada i socijalne politike. Potom je data saglasnost i na Rješenje federalnog ministra rada i socijalne politike o imenovanju Anele Čović za predsjednicu, a Ankice Tvrtković i Izeta Ramića za članove Nadzornog odbora ovog zavoda. Danas je saglasnost data i na Rješenje o razrješenju i privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine – Pazarić, koje je također donio resorni federalni ministar. Na ove dužnosti su, na period do najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure, imenovani Erna Dželilović (predsjednica), Pamela Kapetanović-Goluža, Muamer Kulelija, Sulejman Haljevac i Amer Kapo (članovi).

Privrednom društvu Ceste d.d. Mostar Vlada je dala saglasnosti za razrješenje dužnosti Nadzornog odbora, zbog isteka mandata, te za imenovanje vršilaca ovih dužnosti do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca, i to Krešimira Šaravanje (v.d. predsjednik), Ivana Šimunovića, Josipa Vrdoljaka i Žarka Šantića (v.d. članovi).

Vlada FBiH je dala prethodne saglasnosti za razrješenje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora privrednog društva UNIS Ginex d.d. Goražde, uime državnog kapitala, kao i za imenovanje Alema Omerhodžića i Sedada Dedića za vršioce ovih dužnosti do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava opunomoćeni su Halko Balavac (BH Gas d.o.o. Sarajevo) i Marinko Bošnjak (Energoinvest d.d. Sarajevo), saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.