Home » Inspektori na tržnici Arizona i još pet lokacija oduzeli robu vrijednu 120.000 KM

Inspektori na tržnici Arizona i još pet lokacija oduzeli robu vrijednu 120.000 KM

Ovlašteni službenici Uprave za indirektno oporezivanje na putnoj komunikaciji Orašje-Srebrenik (Tržnica Arizona), kao i na graničnim prijelazima Rača, Orašje, Karakaj kao i carinskoj ispostavi Doboj i Bijeljina oduzeli su raznu robu u iznosu od 119.000 KM.

Na osnovu operativnih saznanja ovlašteni službenici Grupe za sprječavanje krijumčarenja i prekršaja, Odsjek za provedbu propisa RC Tuzla, izvršili su provjeru prometa porijekla roba na putnoj komunikaciji Orašje-Srebrenik (Tržnica Arizona). Tom prilikom kod jednog fizičkog lica pronađena je veća količina robe, 1734 komada odjeće (majice, jakne) i 14 pari obuće stranog porijekla za koju nije postojala zakonom propisana dokumentacija.

Provodeći Operativni plan rada i usmjeravajući se na rizične lokacije, granične prijelaze i carinske ispostave, ovlaštena službena lica Grupe za sprječavanje krijumčarenja i prekršaja RC Tuzla na nekoliko rizičnih lokacija oduzeli su raznu robu.

Tako su prilikom obavljanja aktivnosti otkrili 6 nepravilnosti na graničnim prijelazima Rača, Orašje, Karakaj i carinskoj ispostavi Doboj i Bijeljina. Tom prilikom je pronađena veća količina neprijavljene i skrivene robe u različitim bunkerima (markirane patike, motor za čamac, aparati za varenje), kao i robe za koju trebaju posebne dozvole i odobrenja.

U toku poduzimanja mjera iz svoje nadležnosti korištena je specijalizirana oprema (CT-30) kao i vozila donirana od strane Američke ambasade putem programa EXBS. Za utvrđene nezakonitosti, protiv počinioca nezakonitih radnji će biti pokrenut odgovarajući postupak pred nadležnim sudom.

Izvor: Klix