Home » Isak primio u posjetu brigadira Yves Jean Louis Flocon

Isak primio u posjetu brigadira Yves Jean Louis Flocon

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak primio je jučer u posjetu specijalnog savjetnika EUFOR-a za agencije za provođenje zakona brigadira Yves Jean Louis Flocona.

Na sastanku su razgovarali o realizacjii obuka policijskih službenika u saradnji sa EUFOR-om, kao i o problemima sa kojima se susreću policijski službenici u svakodnevnom radu te o rezultatima Završnog izvještaja o inspekciji naoružanja, municije i specijalne opreme u posjedu organa za provođenje zakona na svim nivoima vlasti u BiH.

Ministar Isak informirao je brigadira i o ključnim aktivnostima koje provodi Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova.

Brigadir Flocon pohvalio je stručnost policijskih službenika, kao i odlučnost u ispunjavanju EU standarda svih policijskih snaga u Federaciji BiH.

Ministar Isak zahvalio je brigadiru Floconu na kontinuiranoj podršci Federalnom MUP-u, istakao je i značajnu ulogu EUFOR-a u kreiranju sigurnog i stabilnog okruženja, kako u Federaciji tako i u Bosni i Hercegovini u cjelini.

Također je istakao da je cilj Federalnog MUP-a i EUFOR-a isti, a to je unaprjeđenje sigurnosnog ambijenta za sve građane, saopćeno je iz FMUP-a.