Home » Isak u posjeti MUP-u USK

Isak u posjeti MUP-u USK

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak posjetio je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona gdje se sastao sa Adnanom Habibijom, ministrom unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona i Amelom Kozlicom, zamjenikom direktora Uprave policije Unsko-sanskog kantona. Također je posjetio i Jedinicu za specijalističku podršku koja je bila postrojena u čast ministra Isaka.

Sagovornici su na sastanku razgovarali o sigurnosnoj situaciji na području Federacije Bosne i Hercegovine, a posebno u Unsko-sanskom kantonu ali i o kadetima koji se trenutno nalaze na obuci za mlađe inspektore na Policijskoj akademiji Federalnog MUP-a.

Ministar Isak pohvalio je rad ministra Habibije i zamjenika Kozlice, naglasivši da je sigurnosna situacija u Unsko-sanskom kantonu na zavidnom nivou od njihovog imenovanja.

Ministar Habibija i zamjenik Kozlica pohvalili su aktivnosti koje poduzima ministar Isak na unaprjeđenju stanja u oblasti sigurnosti i zahvalili se na podršci koju Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova na čelu sa ministrom Isakom pruža MUP-u USK.