Home » Isak: Uredba o jedinstvenoj policijskoj uniformi uskoro će biti upućena Vladi FBiH na izjašnjavanje

Isak: Uredba o jedinstvenoj policijskoj uniformi uskoro će biti upućena Vladi FBiH na izjašnjavanje

Uvođenje nove jedinstvene uniforme za sve policijske agencije u Federaciji BiH, a što je, između ostalog, uvjetovano i donošenjem nove uredbe o jedinstvenoj policijskoj uniformi, uskoro bi trebalo biti konkretizirano.

– Očekujem kako će uredba o jedinstvenoj uniformi u narednih nekoliko dana biti upućena Vladi Federacije BiH na izjašnjavanje – kazao je tim povodom federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak za Fenu.

Istovremeno, istaknuo je kako od početka mandata aktivno vodi razgovore s federalnim premijerom i članovima Vlade Federacije BiH radi iznalaženja sredstava za kupovinu uniformi za potrebe svih policijskih službenika.

Federalni ministar unutrašnjih poslova u tom kontekstu podsjeća i na konsultacije s međunarodnim partnerima, orijentirane ka iznalaženju neophodnih sredstava za realizaciju spomenute inicijative.

– Obavio sam konsultacije s više međunarodnih partnera vezano za finansiranje jedinstvenih uniformi, a od kojih sam tražio finansijsku podršku kada je riječ o kupovini uniformi za potrebe svih policajaca u Federaciji BiH, dakle i Federalne uprave policije i kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova – precizira Isak.

Naime, inicijativa o potrebi izrade nove policijske uniforme u Federaciji BiH pokrenuta je na sastanku Koordinacije direktora Federalne uprave policije i komesara/direktora uprava policija kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova 16. septembra 2020. godine, otkada se u kontinuitetu radi na njenoj realizaciji.

Kako je Feni rečeno u FMUP-u, u januaru 2021. godine formirana je Komisija za izradu uredbe o jedinstvenoj policijskoj uniformi i tehničkih karakteristika jedinstvene policijske uniforme u FBiH, kao i drugih propisa koji definiraju tu oblast, a u čijem sastavu su, pored predstavnika Federalne uprave policije, bili i predstavnici kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, koji su svoj posao okončali u aprilu ove godine.

Trenutno važeća Uredba o jedinstvenoj policijskoj uniformi u FBiH iz 2010. godine ima svega tri stranice, dok su novom uredbom na 41-oj stranici decidno definirani svi parametri koji određuju, ne samo dijelove uniforme, nego i procese – zaduženja, zamjene i razduženje policijskih uniformi, vrijeme i način nošenja policijske uniforme, policijske oznake, popis dijelova policijskih uniformi s količinama za zaduženje i rokovima korištenja…

Također, definirane su vrste i sastavni dijelovi policijskih uniformi, uključujući osnovne policijske uniforme, uniforme za kriminalističku policiju, specijalne policijske jedinice i jedinice za specijalističku podršku, te uniforme za interventnu policiju, odnosno svečane policijske uniforme i policijske uniforme za rad u inozemstvu.

Novom uredbom definirani su i dodatni dijelovi policijske uniforme, uključujući dodatne dijelove osnovne policijske uniforme za policijske službenike-bicikliste i policijske službenike-motocikliste, kao i dodatne dijelove uniforme za kriminalističku policiju, za pripadnike specijalne policijske jedinice i jedinice za specijalističku podršku, te za policijske službenike koji obavljaju poslove kontradiverzione zaštite i za policijske službenike koji rade na poslovima neposredne zaštite VIP osoba.

Inače, Nacrt uredbe o jedinstvenoj uniformi policijskih snaga u Federaciji BiH, u međuvremenu, je dobio pozitivno mišljenje Ureda Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Europske unije.