Home » Izvršena personalizacija prve propusnice za stanovnike pograničnog područja sa Crnom Gorom

Izvršena personalizacija prve propusnice za stanovnike pograničnog područja sa Crnom Gorom

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) Bosne i Hercegovine danas je izvršila personalizaciju prvog podnešenog zahtjeva za izdavanje pograničnih propusnica za stanovništvo pograničnog područja Crne Gore.

Naime, nakon ratifikacije izmjena i dopuna Međunarodnog sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Herecegovine i Vlade Crne Gore o graničnim prelazima za pogranični saobraćaj (Sl. glasnik BiH – Međunarodni ugovori, broj: 4/22), IDEEA je u proceduru uputila na usvajanje potrebne pravne akte koji se tiču obaveza definisanih predmetnim sporazumom.

Radi se o aktima koji se odnose na nabavku obrazaca, personalizaciju, uspostavljanje i vođenje elektronske evidencije o izdatim pograničnim propusnicama.

Pored toga, IDDEEA je izvršila potrebne izmjene na sistemu za izdavanje pograničnih propusnica, te na taj način ispunila svoj dio obaveza iz predmetnog sporazuma tako da je danas izvršena personalizacija prve propusnice za građana iz pograničnog područja sa Crnom Gorom, saopćeno je iz ove agencije.