Home » Javni poziv za davaoce usluga banjsko-klimatskog liječenja za RVI

Javni poziv za davaoce usluga banjsko-klimatskog liječenja za RVI

Služba za boračko-invalidsku zaštitu i pitanja civilnih žrtava rata Vlade Brčko Distrikta pokrenula je za ratne vojne invalide proceduru izbora davalaca usluga banjsko-klimatskog liječenja u aktuelnoj godini.

– Izvršili smo i preliminarno ispitivanje tržišta utvrdivši da su cijene u odnosu na prošlu godinu gotovo iste – rekao je šef Službe Senad Bešić i dodao da su izdvajanja ove godine za banjsko-klimatsko liječenje, s dosadašnjih 70.000 povećana na 100.000 KM.

Preliminarni pregled cijena i ponude za 2024. godinu su stigli iz pet bosanskohercegovačkih banjsko-klimatskih lječilišta, čime bi oko 150 ratnih vojnih invalida ostvarilo pravo na ovo vrstu liječenja.

– Radi se o „Reumalu“ – Fojnica, „Banja Vrućica“- Teslić, „Ilidža”- Sarajevo i „Ilidža” – Gradačac te „Aqua“- Tuzla – naglašava Bešić izražavajući uvjerenje da će navedena banjsko-klimatska lječilišta biti i u zvaničnom javnom pozivu koji će biti raspisan.

– Ukoliko sve bude teklo prema planu, prvi korisnici bi u banjama mogli biti od početka juna, a korištenje ovog prava bi trebalo biti okončano do kraja oktobra tekuće godine – zaključio je šef Službe za boračko-invalidsku zaštitu i pitanja civilnih žrtava rata Vlade Brčko Distrikta Senad Bešić.