Home » JP Autoceste FBiH – Objavljen tender za izgradnju dionice Mostar sjever – Mostar jug

JP Autoceste FBiH – Objavljen tender za izgradnju dionice Mostar sjever – Mostar jug

Javno poduzeće Autoceste FBiH objavilo je poziv za pretkvalifikaciju za izgradnju autoceste na koridoru Vc, dionica Mostar sjever – Mostar jug.

Rok za predaju ponuda za poziv za pretkvalifikaciju je 13. rujna 2022. godine, priopćeno je iz Autocesta FBiH.

„Objavom ovog tendera u predviđenom i najavljenom roku potvrdili smo spremnost da gradimo velike projekte koji su pred nama. U proteklih četiri mjeseci urađen je značajan posao zahvaljujući suradnji i angažmanu Vlade FBiH, resornog ministarstva i JP Autoceste FBiH, kao investitora projekta. Izgradnjom dionice Mostar sjever – Mostar jug ostvarit će se puna prometna funkcionalnost autoceste kroz Hercegovinu od Mostara sjever pa sve do graničnog prijelaza Bijača“, kazao je direktor JP Autoceste FBiH Elmedin Voloder.

Projekt izgradnje dionice Mostar sjever – Mostar jug vrijedan je 350 milijuna eura.

Planira se financirati iz sredstava osiguranih kod Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD), komercijalnih banaka, bespovratnih sredstava Europske unije i vlastitih sredstava.

  BiH dobila prvu web platformu za finansiranje biznisa turističkog sektora

Dužina dionice je 14,2 kilometara. Prema idejnom projektu planirana je izgradnja petlje Mostar sjever s bočnim naplatnim mjestom, pet tunela ukupne dužine oko šest kilometara i deset vijadukata/mostova ukupne dužine oko dva kilometra. Dužina otvorene trase je oko šest kilometra.

Početak izvođenja radova po planu bi trebao biti u prvoj polovici 2023., a rok za završetak je tri godine.

S dva velika infrastrukturna projekta kao što su tunel Prenj i Mostar sjever – Mostar jug prostor Bosne i Hercegovine bit će u potpunosti povezan s europskim cestovnim koridorima, na sjeveru sa koridorom X, a na jugu s jadransko-jonskom autocestom, što će donijeti direktnu korist za cijelo društvo kroz razvoj područja kojima prolazi, privrednu zajednicu, ali i turistički potencijali, priopćeno je Autocesta FBiH.