Home » JP ŠPD ZDK: Radnicima povoljnija prava po novom kolektivnom ugovoru

JP ŠPD ZDK: Radnicima povoljnija prava po novom kolektivnom ugovoru

Nakon nekoliko održanih sastanaka između pregovaračkih timova, predvođenih Generalnim direktorom preduzeća, Jasminom Devedžićem ispred poslodavca i Glavnim sindikalnim povjerenikom, Mufidom Delićem ispred sindikata, a uz učestvovanje predstavnika granskog sindikata, dogovoreni su elementi novog Kolektivnog ugovora za radnike JP “ŠPD ZDK”.

Najvažnije je istaći da prava radnika, ni u jednom segmentu nisu umanjena i znatno su promaknuta u odnosu na prethodni kolektivni ugovor.

Između ostalog, dogovoreno je da se svim uposlenicima, koeficijent za obračun plaće definisan grupom složenosti, uvećava za 0,20 a topli obrok će biti povećan za 22%, tako da će se po novom Kolektivnom ugovoru obračunavati 11 KM po radnom danu. Osim toga, radnici će, imati i povoljniji obračun troškova prevoza,  a sve kako bi se, uz povećanje ličnih primanja, olakšalo preovladavanje trenutnog stanja sa povećanim troškovima života uzrokovanih postojećom inflacijom.

Osim toga, prosječna plaća u preduzeća, koja je inače veća od prosjeka Federacije, dodatno će se  povećati od 01.01.2023. godine, kada bi se redovnim usklađivanjem, a u odnosu na trenutne parametre Federalnog prosjeka koji se koristi za izračunavanje osnovice za obračun plaća u preduzeću, plaće trebale povećati oko 8%.

Također, drugi dio regresa bi trebao biti uplaćen u narednih desetak dana.

Pregovori oko potpisivanja novog Kolektivnog ugovora vođeni su uz konsultacije sa resornim ministarstvom, a prije stupanja na snagu provest će se procedura dobijanja saglasnosti od Vlade ZDK. Novi Kolektivni ugovor će biti potpisan na period od tri godine.

Primjena novog, trogodišnjeg Kolektivnog ugovora sa definisanim pravima i obavezama  radnika i poslodavca, trebala bi početi od mjeseca oktobara 2022. godine.

Predstavnici sindikata i poslodavca su saglasni da bi povećanja koja će biti zagarantovana potpisivanjem novog Kolektivnog ugovora, trebala biti dodatna motivacija svim radnicima za veći angažman na poslovima koje obavljaju, kako bi se obezbijedila sredstva za isplatu planiranih sredstava po gore navedenim osnovama.