Home » Kakanj prvi u ZDK: Evo u kojim gradovima su najviše plaće u FBiH

Kakanj prvi u ZDK: Evo u kojim gradovima su najviše plaće u FBiH

Najviša prosječna neto plaća u Federaciji u prošloj godini bila je u sarajevskoj općini Centar – 1.197 maraka, dok je najniža u Doboj-Istoku 532 KM. Ta općina je tako s trona s najnižom prosječnom plaćom skinula Gračanicu, u kojoj je prosječna plaća u 2015. godini bila svega 524 KM.

Radi se o najnovijim podacima Federalnog zavoda za programiranje razvoja koji se tiču socioekonomskih pokazatelja po općinama u FBiH za 2016. godinu.

Državne institucije

No, za razliku od 2015. godine, prosječna neto plaća u sarajevskoj općini Centar, gdje je smješten najveći broj državnih institucija, manja je za 37 maraka, jer je godinu prije prosječni iznos plaće iznosio 1.234 KM.

Druga po redu s najvećom prosječnom neto plaćom u prošloj godini je općina Ravno, koja pripada Hercegovačko-neretvanskom kantonu, sa 1.161 KM, što je povećanje u odnosu na 2015. za 35 KM (1.126 KM).

Posmatrano po kantonima, najviša prosječna neto plaća u prošloj godini bila je u Kantonu Sarajevo – 1.018 KM, ali je, nakon Centra, druga općina s najvišom prosječnom plaćom općina Novo Sarajevo, sa 1.115 KM, a slijedi Stari Grad 1.027 KM. Općina s najnižom plaćom u KS je Ilijaš, gdje je lani prosječna plaća bila 638 KM.

Najmanja primanja

U Zeničko-dobojskom kantonu najviša prosječna neto plaća je bila u Kaknju – 969 KM i viša je u odnosu na Zenicu za 124 KM. Najniža prosječna neto plaća u ZDK je bila u Žepču – 545, a zatim u Olovu 613 KM. Kada je u pitanju Tuzlanski kanton, očekivano najviša prosječna plaća u prošloj godini bila je u Tuzli – 874 KM, a zatim u Banovićima 844. Najniža u tom kantonu je bila u Doboj-Istoku – 532 KM.

Podaci za Srednjobosanski kanton su pokazali da je najviša prosječna plaća bila u Dobretićima – 913 KM i viša je u odnosu na Travnik (661 KM) za 252 KM. U tom kantonu najmanje su prosječne plaće u Federaciji.

Mostar, Jablanica, Kupres, Bihać…
U Hercegovačko-neretvanskom kantonu najviša prosječna neto plaća u prošloj godini bila je u općini Ravno – 1.161 KM, a zatim u Gradu Mostaru 1.042 KM. U Jablanici je prosječna plaća iznosila 942, a u Konjicu 766 KM.

U Livanjskom kantonu, u Bosanskom Grahovu, prosječna neto plaća je bila 1.006 KM. U Livnu 905, a Kupresu 902 KM. U Unsko-sanskom, zabilježeno je da je u Bihaću prosječna plaća 929 KM, a u Velikoj Kladuši 738.

Avaz.ba