Home » Kakve ćevape i pljeskavice potrošači kupuju u Sarajevu

Kakve ćevape i pljeskavice potrošači kupuju u Sarajevu

U 54 posto ispitanih uzoraka mljevenog i oblikovanog mesa (ćevapi, pljeskavice i slično) u posljednja dva mjeseca u Kantonu Sarajevo utvrđeno je da kvalitet nije odgovarao referentnim vrijednostima propisanim Pravilnikom o usitnjenom mesu, poluproizvodima i proizvodima od mesa, potvrđeno je Faktoru u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove.

Veterinarski inspektori su s ciljem provjere tržišnog kvaliteta i navoda na deklaracijama usitnjenog mljevenog i oblikovanog mesa kontrolisali 31 proizvođača koji se bave proizvodnjom i stavljanjem na tržište navedenih proizvda.

U postupku provedenih kontrola u fazama proizvodnje, prerade i prometa inspektori su za laboratorijsko ispitivanje uzeli 61 uzorak radi provjere sadržaja masti, proteina mesa i vezivnog tkiva, kao i sadržaja kalcija u navedenim proizvodima.

Odstupanja su utvrđena kod 21 kontrolisanog subjekta i 33 ili 54,09 posto ispitanih uzoraka. Zbog utvrđenih nepravilnosti i nepoštivanja zakonske obaveze proizvođača da na tržište stavljaju hranu propisanog kvaliteta veterinarski inspektori su prekršiocima izrekli novčane sankcije u ukupnom iznosu od 58.700 KM.

Po obavještenju o rezultatima ispitivanja sa nezadovoljavajućim ishodom, kontrolisane firme su radi zaštite interesa bili obavezani na povlačenje neusklađenih proizvoda sa tržišta, što je i učinjeno i naknadnim kontrolama potvrđeno.

  Legendarni Sting večeras nastupa u sarajevskoj Zetri

S obzirom na to da se službeno uzorkovanje hrane animalnog porijekla na području KS provodi tokom cijele godine, analizom trenda rezultata laboratorijskog ispitivanja evidentno je da se u toku 2019. godine procenat neusklađenosti kretao od 1,41 do 50,70 posto, u odnosu na ukupan broj ispitanih uzoraka, s tim da je najznačajniji udio neusklađenosti utvrđen krajem godine.

Prema planu službenog uzorkovanja veterinarka inspekcija nastavlja sa aktivnostima uzorkovanja hrane životinjskog porijekla u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije, s ciljem zaštite zdravlja i interesa krajnjih potrošača, istaknuto je Kantonalne upravi za inspekcijske poslove.

Kako saznaje Direktno, jedna od rijetkih mesnica čiji kvalitet proizvoda je odgovarao referentnim vrijednostima propisanim Pravilnikom o usitnjenom mesu, poluproizvodima i proizvodima od mesa je mesnica “Gora”.